Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Õppekava moodustavate ainete eesmärk on tagada õppurite ametialane areng.

Target group:

mootorsõidukijuhi õpetajad

Prerequisites:

Õpetaja täienduskoolitusel osalejal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki, autorongi või masina juhtimisõigus ja nõuetekohane tervisetõend.

Koolitajale esitatakse:
1) Maanteeameti väljastatud õpetaja tunnistus;
2) vastava mootorsõiduki kategooria, autorongi või masina juhtimisõigust tõendav juhiluba, mille osas täienduskoolitust taotletakse

Topics:

Последние изменения в законодательстве. Как трактовать ПДД на экзаменах по теории и вождению.
Безопасность дорожного движения в контексте различных транспортных средств.
Современные транспортные средства, виды топлива и системы помощи водителю.
Госэкзамен по вождению глазами экзаменатора.
Особенности и нюансы дорожного страхования.
Обеспечение безопасности во время учебного вождения.

Study results:

Süsteemsed teadmised mootorsõidukijuhi ettevalmistamise korrast. Omandatud süvendatud teadmised liiklusreeglitest (Liiklusseaduse 2. jagu) ning autokooli tööd reguleerivatest õigusaktidest. Osaleja omab põhjalikku ülevaadet mootorsõiduki juhtide eksamineerimisest ja liiklusohutusest Eestis ja Euroopas.

Language:

Russian

Volume:

contact study: 40 academic hours

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Juri Ess (TalTech, Liikluslab), Vitali Nester (TalTech, Vinest OÜ), Aleksei Kazakov (Toyota Baltic), Riho Tänak (Transpordiamet), Valeri Golik (InPro Insurance Brokers OÜ), Vladimir Sillaste (Safety1 Expert OÜ)

Price:

304.17 € + VAT/participant

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Timetable:

13.02.2024


10:00 - 17:30

Последние изменения в законодательстве. Как трактовать ПДД на экзаменах по теории и вождению.
Lector: Juri Ess (TalTech, Liikluslab)


16.02.2024


10:00 - 17:30

Безопасность дорожного движения в контексте различных транспортных средств.
Lector: Vitali Nester (TalTech, Vinest OÜ)


20.02.2024


10:00 - 17:30

Современные транспортные средства, виды топлива и системы помощи водителю.
Lector: Aleksei Kazakov (Toyota Baltic)


22.02.2024


10:00 - 13:15

Госэкзамен по вождению глазами экзаменатора.
Lector: Riho Tänak (Transpordiamet)


14:15 - 17:30

Особенности и нюансы дорожного страхования.
Lector: Valeri Golik (InPro Insurance Brokers OÜ)


27.02.2024


10:00 - 17:30

Обеспечение безопасности во время учебного вождения.
Lector: Vladimir Sillaste (Safety1 Expert OÜ)


Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Price:

304.17 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
40 academic hours