Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolituse tulemusena on õppuril vajalikud teadmised ja oskused informatsiooni edastamiseks ja vastuvõtmiseks GMDSS alasüsteemide ja seadmete abil GMDSS-i funktsionaalsete nõuete täitmiseks GMDSS-i rajoonis A1

Target group:

Navigatsioonivahis osalejad ja raadioside pidamise eest vastutavad (laevajuhid, sh väikelaevajuhid)

Prerequisites:

Põhiteadmised raadioside valdkonnas ning suulise ja kirjaliku inglise keele hea praktiline oskust, algteadmised arvuti kasutamiseks

Topics:

1. Mere liikuvteenistuse side peamised üldpõhimõtted ja karakteristikud
1.1 Mere liikuvteenistuse side üldpõhimõtted ja karakteristikud
2. Detailsed praktilised teadmised ja laeva jaamade peamiste seadmete praktiline kasutamine
2.1 Teadmised ja praktilised oskused laeva jaamade kasutamiseks
2.2 Digitaalselektiivne väljakutse (DSC)
3. Tööprotseduurid ja GMDSS süsteemide ning alasüsteemide praktiline juhtimine
3.1 Ülemaailmne merehäda ja -ohutuse süsteem (GMDSS)
3.2 NAVTEX süsteem
3.3 Õnnetuskoha määramise raadiopoid (EPIRB)
3.4 Otsingu ja pääste radarivastaja (SART)
3.5 GMDSS-i hädaohu ja ohutuse sideprotseduurid
3.6 Otsingu- ja päästeoperatsioonid
4. Tavaside erinevad meetodid ja protseduurid
4.1 Inglise keele, nii kirjalikult kui suuliselt, rahuldav kasutamine sides, mis puudutab ohutust merel
4.2 Kohustuslikud protseduurid ja praktika
4.3 Üldiste sideprotseduuride praktiline ja teoreetiline tundmine

Study results:

Teab ja oskab kasutada GMDSS-i rajooni A1 alasüsteemide ehituse üldpõhimõtteid ja nende tööd
Teab SOLAS konventsiooni mereraadioside aluseid ja nõudmisi (IV peatükk)
Teab ja rakendab IMO ja ITU nõudeid raadioside ja ohutuse tagamiste kohta
Oskab kasutada GMDSS seadmeid vastavalt olukorrale ja vajadusele, seejuures ka ekstreemsetes tingimustes

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 40 academic hours

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

GMDSS lektor-instruktor Dmitri Murga - https://portal-int.taltech.ee/sites/default/files/2021-01/Dmitri%20Murga.pdf

Contact:

Täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee

Price:

290 € + VAT/participant

Price comment:

Laevajuhtide Liidu liikmetele soodustus

Registration deadline:

18.02.2024 23:59

Comment:

Koolitus viiakse läbi GMDSS mereside simulaatoril TGS5000. Antud simulaator on mõeldud merenduses kasutusel olevate raadioside operatsioonide simuleerimiseks. Õppeklass on tehtud nii, et õpilased saavad kas omavahel või instruktoriga harjutada reaalset raadiosidet, vastavalt rahvusvahelistele seadustele on olemas kindlad normid ja reeglid, kuidas raadioside peab toimuma. Raadioside väljendid on reglementeeritud nii sildumisel, päästetööde läbiviimisel, hädaohu korral, evakueerimisel - kommunikatsioonil on väga tähtis osa meremehe töös! Mereside simulaatoriklassi on paigaldatud ka reaalne mereside raadiojaam „Sailor-2000 compact GMDSS station“ sidepidamise loaga kõikidel maailma pääste- ja otsingu rajoonidel.

Price:

290 € + VAT/participant

Price comment:

Laevajuhtide Liidu liikmetele soodustus

Volume:

contact study:
40 academic hours

Contact:

Täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee