Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Praktilise ülevaate andmine oma- ja müügihinna arvutamise võimalustest.;
Toodete ja teenuste hindade arvutamise metoodikate tutvustamine;
Erinevaid hinnastrateegiate tutvustamine ja nende mõju ettevõtte eesmärkide saavutamisele.

Target group:

Mikro- ja väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kes puutuvad kokku hinnakujundusega.

Topics:

1. Ettevõtja finantskirjaoskus ja selle seos hinnakujundusega;
2. Hinnakujundus ja ärimudelid (teenused, tootmine, vahendus, digitaalsed lahendused);
3. Hinnakujunduse Lewisoni mudel ja praktilised harjutused selle kasutamiseks;
4. Hinnakujundusmeetodite valik koos praktiliste harjutusega;
5. Hinnastrateegiad koos praktiliste harjutustega nende kasutamiseks;
6. Tasuvuspunkti arvutamine.

Study results:

Koolituse läbinu:
1. Oskab valida sobiva hinnakujundusmeetodi enda tootele või teenusele;
2. Oskab valida sobiva hinnastrateegia vastavalt olukorrale;
3. Oskab arvutada omahinda;
4. Oskab arvutada müügihinda;
5. Oskab arvutada tasuvuspunkti.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 6 academic hours

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Sirle Truuts

Contact:

Riho Jürvetson, 53730000, riho.jurvetson@taltech.ee

Price:

56.56 € + VAT/participant

Location:

Veebis/Zoom keskkonnas

Timetable:

19.02.2024


09:00 - 10:30

Koolitus


10:30 - 10:45

Paus


10:45 - 12:15

Koolitus


12:15 - 12:30

Paus


12:30 - 14:00

Koolitus


14:00 - 14:15

Paus


14:15 - 15:45

Koolitus


Location:

Veebis/Zoom keskkonnas

Price:

56.56 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
6 academic hours

Contact:

Riho Jürvetson, 53730000, riho.jurvetson@taltech.ee