Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolituse eesmärk on anda ülevaade muudatustest hoonete energiatõhususe määrustes: nr 58 "Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika", nr 36 "Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele", nr 63 "Hoone energiatõhususe miinimumnõuded". Muutusi toimub nii energiatõhususe nõuetes, arvutuspõhimõtetes kui ka energiamärgistes. Mis täpselt muutub ja kuidas edaspidi energiaarvutusi tehakse, selgitavad TalTechi eksperdid.

Target group:

energiatõhususe spetsialistid, energiaaudiitorid, hoone energiamärgise väljastajad, projekteerijad, töövõtjad, ehitusettevõtted, arendajad, kohalikud omavalitsused.

Topics:

Kliimaministeerium muudab hoonete energiatõhususe määruseid nr 58 "Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika", nr 36 "Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele", nr 63 "Hoone energiatõhususe miinimumnõuded".

Study results:

Koolituse läbinu
- omab ülevaadet uutest energiatõhususe nõuetest, arvutuspõhimõtetest;
- omab teadmisi arvutusmeetoditest ning nende muudatustest;
- oskab kasutada päikeseelektri arvutust võimaldavat veebikalkulaatorit;
- teab uut energiatõhususe nõuetele vastavuse tõendamise korda.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 8 academic hours

TP:

9.4

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Jarek Kurnitski, Raimo Simson, Endrik Arumägi, Karl-Villem Võsa, Martin Thalfeldt (TalTech)

Contact:

Livia Kask, 6202063, livia.kask@taltech.ee

Price:

200 € + VAT/participant

Registration deadline:

02.04.2024 23:59

Comment:

Kava on hinnatud EKVÜ kutsekomisjoni poolt ning annab 9,4TP (täiendõppe punkti).

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, ruum U06A-209

Timetable:

04.04.2024


09:00 - 10:30

Uuendused energiatõhususe nõuetes ja energiamärgistes.
Lector: Jarek Kurnitski, TalTech


10:30 - 10:45

kohvipaus


10:45 - 12:15

Soojuspumpade ja sooja tarbevee arvutus ning muud metoodika muudatused.
Lector: Raimo Simson, TalTech


12:15 - 12:30

kohvipaus


12:30 - 13:15

Suvise ülekuumenemise ja jahutuse temperatuurisimulatsioon.
Lector: Raimo Simson, TalTech


13:15 - 14:00

lõuna


14:00 - 14:45

Õhulekete ja külmasildade käsitlemine energiaarvutuses.
Lector: Endrik Arumägi, TalTech


14:45 - 15:30

Päikeseelektri uus kalkulaator - intuitiivne tööriist toodangu ja omatarbe osakaalu arvutamiseks.
Lector: Karl-Villem Võsa, TalTech


15:30 - 15:45

kohvipaus


15:45 - 16:30

Korduma kippuvad vead energiaarvutustes ja -märgistes.
Lector: Martin Thalfeldt, TalTech


Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, ruum U06A-209

Price:

200 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
8 academic hours

TP:

9.4

Contact:

Livia Kask, 6202063, livia.kask@taltech.ee