Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Kursuse eesmärk on laiendada põhisõnavara ja suurendada toimetulekut igapäevastes suhtlussituatsioonides.

Target group:

vajalik tase A2

Prerequisites:

Tase A2.

Topics:

Eesti keele grammatika põhialused. Igapäevaeluks vajalikud väljendid.
Grammatika:
- õpitud käänete kordamine (põhikäänded, kohakäänded, kaasaütlev, ilmaütlev, nimetava mitmus);
- saav ja olev kääne;
- omadussõnade võrdlusastmed;
- ajamäärsõnad;
- kohamäärsõnad;
- lihtminevik ja täisminevik;
- tingiv kõneviis;
- järgarvsõnad.
Situatsioonid:
- olukordade ja inimeste kirjeldamine;
- tööelu;
- päevakava;
- huvitegevused;
- teenindusasutused;
- elukoht.

Study results:

Õppija:
- saab aru sageli kasutatavatest sõnadest ja lausetest;
- suudab end väljendada tuttavatel teemadel, nagu perekond, õpingud, ümbritsev keskkond, tulevikuplaanid jms;
- tuleb toime harjumuspärastes suhtlusolukordades;
- mõistab lühemaid tekste, kui on käsitletava valdkonnaga varasemast tuttav.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 42 academic hours
autonomous/other study: 14 academic hours

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Ulvi Renser

Contact:

Kärt Rummel, 620 2700, kart.rummel@taltech.ee

Price:

206.56 € + VAT/participant

Registration deadline:

18.04.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3, ruum SOC-219

Timetable:

02.03.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lector: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


09.03.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lector: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


16.03.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lector: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


23.03.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lector: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


06.04.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lector: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


13.04.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lector: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


20.04.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lector: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


27.04.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lector: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


04.05.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lector: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


11.05.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lector: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


25.05.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lector: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


01.06.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lector: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


08.06.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lector: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


15.06.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lector: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3, ruum SOC-219

Price:

206.56 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
42 academic hours
autonomous/other study:
14 academic hours

Contact:

Kärt Rummel, 620 2700, kart.rummel@taltech.ee