Tallinn University of Technology

Aim of the course:

BIM-tehnoloogia oskuslik kasutamine ehitiste mudelpõhiseks projekteerimiseks, projektinformatsiooni haldamiseks, tegevuste koordineerimiseks. Mudelite info integreerimine/ülekandmine teistesse süsteemidesse(nt energiatõhususe programmid. GIS);virtuaal-ning liitreaalsuse lahenduste kasutamine BIM töövoos(visualiseerimine erinevate osapoolte vahel); valdkondlike pilvepõhiste lahenduste kasutamine.

Target group:

Ehitusvaldkonnaga seotud spetsialistid (sh insenerid, arhitektid)

Prerequisites:

Algtasemel kasutaja baasdigioskused; baasdigioskused iseseisva kasutaja tasemel.

Topics:

BIM kontseptsioon, printsiibid ja tehnoloogia. Tarkvarade käsitlemine, modellerimise põhimõtted (hooned). BIM elemendi ja selle andmekoosseisu modelleerimine. BIM koordineerimise tarkvarade rakendusvõimalused, animatsioonid, ristumiste kontroll ja visualiseerimine (sh virtuaal- ja liitreaalsus).

Study results:

Omab baasteadmisi BIM kontseptsioonist, tehnoloogiast ja modelleerimise põhimõtetest;
Oskab BIMi vahendeid rakendada oma valdkonnas (hooned);
Oskab BIMi kontekstis valida sobivaima informatsiooni edastamise viisi lähtuvalt kasutaja sihtgrupist;
Omab ülevaadet virtuaal- ning liitreaalsuse lahenduse kasutamisest BIMi töövoogudes (hooned).

Language:

Estonian

Volume:

autonomous/other study: 52 academic hours

EAP:

2

TP:

37

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Raido Puust PhD, TalTech

Contact:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee

Price:

307.38 € + VAT/participant

Registration deadline:

26.02.2024 23:59

Comment:

Koolitus toimub Moodle keskkonnas e-õppe vormis iseseisvalt. Ühe kuu kestel tuleb läbida erinevad väiksemad e-kursused (moodulid). Kõikide iseseisvate tööde nõutav läbimine vähemalt 80%-le (sh testid). Ehitusinseneride Liit on koolitusele kinnitanud 37 TP-d.

Price:

307.38 € + VAT/participant

Volume:

academic hoursautonomous/other study:
52 academic hours

EAP:

2

TP:

37

Contact:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee