Tallinn University of Technology

Aim of the course:

BIM-tehnoloogia oskuslik kasutamine ehitiste mudelpõhiseks projekteerimiseks, projektinformatsiooni haldamiseks, tegevuste koordineerimiseks. Mudelite info integreerimine/ülekandmine teistesse süsteemidesse (nt energiatõhususe programmid, GIS); virtuaal- ning liitreaaluse lahenduste kasutamine BIM töövoos (visualiseerimine erinevate osapoolte vahel); valdkondlike pilvepõhiste lahenduste kasutamine.

Target group:

Ehitusvaldkonnaga seotud spetsialistid (sh insenerid, teedeprojekteerija, planeeringute koostaja)

Prerequisites:

algtasemel kasutaja baasdigioskused; baasdigioskused iseseisva kasutaja tasemel

Topics:

BIM kontseptsioon, printsiibid ja tehnoloogia. Tarkvarade käsitlemine, modellerimise põhimõtted (teedeehitus). BIM elemendi ja selle andmekoosseisu modelleerimine. BIM koordineerimise tarkvarade rakendusvõimalused, animatsioonid, ristumiste kontroll ja visualiseerimine (sh virtuaal- ja liitreaalsus).

Study results:

Omab baasteadmisi BIM kontseptsioonist, tehnoloogiast ja modelleerimise põhimõtetest;
Oskab BIMi vahendeid rakendada oma valdkonnas (teedeehitus);
Oskab BIMi kontekstis valida sobivaima informatsiooni edastamise viisi lähtuvalt kasutaja sihtgrupist;
Omab ülevaadet virtuaal- ning liitreaalsuse lahenduse kasutamisest BIMi töövoogudes

Language:

Estonian

Volume:

autonomous/other study: 52 academic hours

EAP:

2

TP:

65

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Raido Puust PhD,TalTech

Contact:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee

Price:

307.38 € + VAT/participant

Registration deadline:

26.02.2024 23:59

Comment:

Koolitus toimub Moodle keskkonnas e-õppe vormis iseseisvalt. Ühe kuu kestel tuleb läbida erinevad väiksemad e-kursused (moodulid). Koolituskava on hinnatud ja annab 65 täiendusõppe punkti.

Location:

Veebis

Location:

Veebis

Price:

307.38 € + VAT/participant

Volume:

academic hoursautonomous/other study:
52 academic hours

EAP:

2

TP:

65

Contact:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee