Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Üldteadmised CAD-programmidest ja BIM modelleerimisest ning vajalikust andmehõivest; 3D-ehitusprojektide lugemise oskus; erinevate tehnoloogiliste vahendite ja lahenduste kasutamine (GPS seadmed, droonid, fotogramm-meetrilised tööd, laserskaneerimine); erinevate andmetöötluse- ja analüüsi programmide kasutamine (punktipilvede modelleerimine, 3D modelleerimine, 3D mudelite koostamine masinautomaatikale).

Target group:

Ehitusvaldkonnaga seotud kaugseire spetsialist (sh geodeet, töödejuhataja, drooni operaator)

Prerequisites:

algtasemel kasutaja baasdigioskused; baasdigioskused iseseisva kasutaja tasemel

Topics:

BIM kontseptsioon, printsiibid ja tehnoloogia. Tarkvarade käsitlemine, modellerimise põhimõtted (sh projektmudeli sobitamine fotogramm-meetriast/punktipilvest saadud infoga, nt BIM projektmudeliga). Baasteadmised droonide kasutamisest ehitussektoris (hooned ja teedeehitus). Drooni lennutamisega seotud load, litsentsid, piirangud. Drooni lennuplaani koostamise põhitõed. Drooni lennutamine (sh ohutuse tagamine). Drooniandmete analüüs. Drooni kasutamine ehitusprotsessis (korduv mõõdistamine).

Study results:

Omab baasteadmisi BIM kontseptsioonist, tehnoloogiast ja modelleerimise põhimõtetest; oskab BIMi vahendeid rakendada oma valdkonnas (geodeet, drooni operaator); oskab drooni toorandmeid töödelda lähtuvalt sihtgrupi vajadustest (nt fotogramm-meetria teel saadud 3D mudel või punktipilv); oskab BIMi kontekstis valida sobivaima informatsiooni edastamise viisi lähtuvalt kasutaja sihtgrupist (sh masinjuhtimine).

Language:

Estonian

Volume:

autonomous/other study: 52 academic hours

EAP:

2

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Raido Puust, PhD

Contact:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee

Price:

307.38 € + VAT/participant

Registration deadline:

26.02.2024 23:59

Comment:

Koolitus toimub Moodle keskkonnas e-õppe vormis iseseisvalt. Ühe kuu kestel tuleb läbida erinevad väiksemad e-kursused (moodulid).

Location:

Veebis

Location:

Veebis

Price:

307.38 € + VAT/participant

Volume:

academic hoursautonomous/other study:
52 academic hours

EAP:

2

Contact:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee