Tallinn University of Technology

Aim of the course:

BIM infomudelite kasutamine korrashoius.

Target group:

Kinnisvara teenust osutavad/korraldavad korrashoiu- ja haldusjuhid, korrashoiu tööjuhid, kinnisvarahaldurid, -hooldajad; BIMi põhiste tööprotsesside rakendajad kinnisvarasektorile.

Prerequisites:

algtasemel kasutaja baasdigioskused; baasdigioskused iseseisva kasutaja tasemel

Topics:

BIM kontseptsioon, printsiibid ja tehnoloogia. BIM mudelitele esitatavad nõuded tellija vaatevinklist fookusega mudelpõhiseks korrashoiuks. Varakeskne lähenemine ning ühtse ehituse klassifitseerimissüsteemi rakendamine. Ülevaade mudelpõhistest (BIM) korrashoiu rakendustest.

Study results:

Omab baasteadmisi BIM kontseptsioonist, tehnoloogiast ja modelleerimise põhimõtetest;
oskab defineerida korrashoidu puudutava informatsiooni ulatuse BIM mudelites;
omab ülevaadet ühtsest ehituse klassifitseerimissüsteemist ning oskab seda rakendada oma varade kontekstis;
omab ülevaadet mudelpõhisest (BIM) korrashoiu rakendustest.

Language:

Estonian

Volume:

autonomous/other study: 52 academic hours

EAP:

2

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Raido Puust PhD, TalTech

Contact:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.com

Price:

307.38 € + VAT/participant

Registration deadline:

26.02.2024 23:59

Comment:

Koolitus toimub Moodle keskkonnas e-õppe vormis iseseisvalt. Ühe kuu kestel tuleb läbida erinevad väiksemad e-kursused (moodulid).

Location:

Veebis

Location:

Veebis

Price:

307.38 € + VAT/participant

Volume:

academic hoursautonomous/other study:
52 academic hours

EAP:

2

Contact:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.com