Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Üldteadmised BIM mudelis oleva informatsiooni kasutamiseks. Oskus teha mudelist lihtsamaid ehitusteabe väljavõtteid (erinevad vaated, lõiked, plaanid, spetsid, mahud, ajagraafikud jm), koordineerida osapooltevahelist tööd ja anda selgeid juhiseid
ehitusmeeskonnale.

Target group:

Ehitusvaldkonnaga seotud tööjuhid (sh projektijuht, objektijuht)

Prerequisites:

algtasemel kasutaja baasdigioskused; baasdigioskused iseseisva kasutaja tasemel

Topics:

BIM kontseptsioon, printsiibid ja tehnoloogia. Tarkvarade käsitlemine mudelite vaatamise ja sellest väljavõtete tegemise kontekstis. BIMi rakenduskava koostamise oskus, et tagada meeskonna sujuv koostöö BIMi põhimõtteid järgides.

Study results:

Omab baasteadmisi BIM kontseptsioonist, tehnoloogiast ja modelleerimise põhimõtetest;
Oskab BIMi kontekstis valida sobivaima informatsiooni vaatamise vahendi (hooned, teedeehitus);
Oskab teostada väljavõtteid BIMi mudelist;
Oskab koostada BIM rakenduskava tagamaks meeskonna sujuv koostöö BIM keskkonnas.

Language:

Estonian

Volume:

autonomous/other study: 52 academic hours

EAP:

2

TP:

37

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Raido Puust PhD, TalTech

Contact:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee

Price:

307.38 € + VAT/participant

Registration deadline:

26.02.2024 23:59

Comment:

Koolitus toimub Moodle keskkonnas e-õppe vormis iseseisvalt. Ühe kuu kestel tuleb läbida erinevad väiksemad e-kursused (moodulid). Ehitusinseneride Liit on koolitusele kinnitanud 37 TP-d.

Location:

Veebis

Location:

Veebis

Price:

307.38 € + VAT/participant

Volume:

academic hoursautonomous/other study:
52 academic hours

EAP:

2

TP:

37

Contact:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee