Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolituse tulemusena on õppuril vajalikud teadmised ja oskused informatsiooni edastamiseks ja vastuvõtmiseks GMDSS alasüsteemide ja seadmete abil (GMDSS-i funktsionaalsete nõuete täitmiseks GMDSS-i rajoonides A1, A2, A3 ja A4).

Target group:

Laevajuhid

Prerequisites:

Põhiteadmised raadioside valdkonnas ning suulise ja kirjaliku inglise keele hea praktiline oskus.
Kursusel osalemiseks eeldatakse elementaarseid arvutioskusi.

Topics:

1. Mere liikuvteenistuse side ja mere liikuvteenistuse satelliitside peamised üldpõhimõtted ja karakteristikud (8,0 tundi):
1.1 Mere liikuvteenistuse side üldpõhimõtted ja karakteristikud (4,0 tundi),
1.2 Mere liikuvteenistuse satellliitside üldpõhimõtted ja üldised karakteristikud (4,0 tundi).

2. Detailsed praktilised teadmised ja laeva jaamade peamiste seadmete praktiline kasutamine (62,0 tundi):
2.1 Teadmised ja praktilised oskused laeva jaamade kasutamiseks (13,0 tundi),
2.2 Digitaalne valikkutsung (DSC) (13,0 tundi),
2.3 Teadmised kitsaribalise tähttrükkimise (NBDP) ja raadioteleksi süsteemi üldistest põhimõtetest. NBDP ja TOR süsteemi seadmete kasutamine (14,0 tundi),
2.4 Teadmised Inmarsat jt süsteemi kasutamiseks. Inmarsat jt seadmete ja valmendi praktiline kasutamine (20,0 tundi),
2.5 Rikete avastamine (2,0 tundi).

3. Tööprotseduurid ja GMDSS süsteemide ning alasüsteemide praktiline juhtimine (47,0 tundi):
3.1 Merehäda ja -ohutuse ülemaailmne süsteem (GMDSS) (3,0 tundi),
3.2 Inmarsati jt kasutamine GMDSS süsteemis (15,0 tundi),
3.3 NAVTEX süsteem (7,0 tundi),
3.4 Mereõnnetuse asukoha määramise raadiopoi (EPIRB) (4,0 tundi),
3.5 Otsingu- ja pääste- radartransponder, radarivastaja (SART) (2,0 tundi),
3.6 GMDSS-i hädaolukorra ja ohutu side protseduurid (8,0 tundi),
3.7 Otsingu- ja päästeoperatsioonid (8,0 tundi).

4. Tavaside erinevad meetodid ja protseduurid (28,0 tundi):
4.1 Inglise keele, nii kirjalikult kui suuliselt, rahuldav kasutamine sides, mis puudutab ohutust merel (5,0 tundi),
4.2 Kohustuslikud protseduurid ja praktika (3,0 tundi),
4.3 Üldiste sideprotseduuride praktiline ja teoreetiline tundmine (20,0 tundi).

Study results:

Teab ja oskab kasutada kõigi GMDSS-i alasüsteemide ehituse üldpõhimõtteid ja nende tööd.
Teab SOLAS konventsiooni mereraadioside aluseid ja nõudeid (IV peatükk).
Teab ja rakendab IMO ja ITU nõudeid raadioside ja ohutuse tagamiseks.
Oskab kasutada GMDSS seadmeid vastavalt olukorrale ja vajadusele, seejuures ka ekstreemsetes tingimustes.
Oskab kasutada raadiosidet inglise keeles raadiotelefoni ja tähttrükkimise (NBDP) režiimis.
Oskab kasutada rahvusvahelisi juhendeid (väljaandeid).

Language:

Estonian, English

Volume:

contact study: 132 academic hours

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

GMDSS õpetaja-instruktor Dmitri Murga - https://portal-int.taltech.ee/sites/default/files/2021-01/Dmitri%20Murga.pdf

Contact:

Täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee

Price:

700 € + VAT/participant

Registration deadline:

03.03.2024 23:59

Comment:

Koolitus viiakse läbi GMDSS mereside simulaatoril TGS5000 Antud simulaator on mõeldud merenduses kasutusel olevate raadioside operatsioonide simuleerimiseks. Õppeklass on tehtud nii, et õpilased saavad kas omavahel või instruktoriga harjutada reaalset raadiosidet, vastavalt rahvusvahelistele seadustele on olemas kindlad normid ja reeglid, kuidas raadioside peab toimuma. Raadioside väljendid on reglementeeritud nii sildumisel, päästetööde läbiviimisel, hädaohu korral, evakueerimisel - kommunikatsioonil on väga tähtis osa meremehe töös! Mereside simulaatoriklassi on paigaldatud ka reaalne mereside raadiojaam "Sailor-2000 compact GMDSS station“ sidepidamise loaga kõikidel maailma pääste- ja otsingu rajoonidel.

Price:

700 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
132 academic hours

Contact:

Täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee