Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Õppur on võimeline loodusainete õpetaja erialaga seonduvaid teemasid eesti keeles suuliselt ja kirjalikult selgitama ning erialastes aruteludes osalema.

Target group:

Kõik, kes töötavad või soovivad tulevikus töötada loodusainete õpetajana.

Topics:

Erialane suhtlus ja sõnavara tähtsus loodusainete õpetamises. Erialase sõnavara omandamise võtted, erialaste sõnastike kasutamine. Erialase kirjanduse otsimine ja valimine, referaatide koostamine, kirjanduse lugemine ja arutelu. Erialase suhtlemise keelekasutus, arutelude ja diskussioonide läbiviimine, ettekannete koostamine ja esitamine.

Study results:

Õppur oskab:
1. kasutada erialast sõnavara loodusainete õpetamisel;
2. lugeda ja refereerida erialase suunitlusega kirjandust;
3. suhelda erialastel teemadel, koostada ja esitada ettekandeid;
4. kasutada erialaseid sõnastikke ja omandada erialast sõnavara erinevate võtete abil.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 36 academic hours
autonomous/other study: 36 academic hours

EAP:

2

Graduation document:

TalTech tunnistus

Contact:

Katrin Kruut, 3363933, katrin.kruut@taltech.ee; Mare Roosileht, mare.roosileht@taltech.ee

Registration deadline:

29.02.2024 23:59

Location:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Timetable:

02.03.2024


10:00 - 15:00


09.03.2024


10:00 - 15:00


16.03.2024


10:00 - 15:00


24.03.2024


10:00 - 15:00


06.04.2024


10:00 - 15:00


20.04.2024


10:00 - 15:00


Location:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Volume:

contact study:
36 academic hours
autonomous/other study:
36 academic hours

EAP:

2

Contact:

Katrin Kruut, 3363933, katrin.kruut@taltech.ee; Mare Roosileht, mare.roosileht@taltech.ee