Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Siduda omavahel füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia õpet läbi erinevate praktiliste teemade, mis annavad võimaluse paremini mõista nende distsipliinide olemust ja positsiooni loodusteaduslikus maailmas tervikuna.

Target group:

Kõik, kes töötavad või soovivad tulevikus töötada loodusainete õpetajana.

Topics:

Ühisosade leidmine loodusteaduste õpetamisel. Kuidas aidata kooliõpilastel mõista ümbritseva maailma terviklikkust ning õpetada looma seoseid erinevate valdkondade vahel. Praktilised ülesanded koolis rakendamiseks.

Study results:

Õppur oskab siduda omavahel füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia õpet läbi erinevate praktiliste teemade, mis annavad võimaluse paremini mõista nende distsipliinide olemust ja positsiooni loodusteaduslikus maailmas tervikuna.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 36 academic hours
autonomous/other study: 36 academic hours

EAP:

2

Graduation document:

TalTech tunnistus

Contact:

Katrin Kruut, 3363933, katrin.kruut@taltech.ee; Mare Roosileht, mare.roosileht@taltech.ee

Registration deadline:

27.03.2024 23:59

Location:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Timetable:

22.03.2024


10:00 - 15:00

VESI ja ÕHK (bioloogia, keemia, geograafia)


23.03.2024


10:00 - 15:00

VESI ja ÕHK (bioloogia, geograafia, füüsika)


12.04.2024


10:00 - 15:00

PINNAS, MULD (bioloogia, keemia, geograafia)


13.04.2024


10:00 - 15:00

MINU KODU(KOOLI) ÜMBRUSE KESKKOND (bioloogia, keemia, geograafia, füüsika)


19.04.2024


10:00 - 15:00

MATEMAATIKA LOODUSTEADUSTES - FUNKTSIOON: fotosüntees, reaktsiooni kiirus, Ohmi seadus, vee vooluhulk (bioloogia, keemia, geograafia, füüsika)


27.04.2024


10:00 - 15:00

SÄÄSTLIK KESKKONNA KASUTUS (keemia, füüsika, bioloogia)


Location:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Volume:

contact study:
36 academic hours
autonomous/other study:
36 academic hours

EAP:

2

Contact:

Katrin Kruut, 3363933, katrin.kruut@taltech.ee; Mare Roosileht, mare.roosileht@taltech.ee