Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Maateaduste olümpiaadiks ettevalmistamine.

Target group:

Gümnaasiumiõpilased

Study results:

Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste areng.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 6 academic hours

Graduation document:

PU

Lector:

Leeli Amon, Prof. Alvar Soesoo, Rutt Hints, Siim Roov

Contact:

Maris Velström, +37256658600, maris.velstrom@taltech.ee

Location:

TalTech Ehitajate tee 5 GEO-maja, GEO-122 ja GEO-120

Timetable:

04.03.2024


11:00 - 11:05

Sissejuhatus
Lector: Leeli Amon


11:05 - 12:00

Maa dünaamikast ja ressurssidest
Lector: Prof. Alvar Soesoo


12:00 - 12:45

Lõuna


12:45 - 13:45

Praktikum (fossiilid, mineraalid. kivimid)
Lector: Olle Hints


13:55 - 14:55

Praktikum (fossiilid, mineraalid. kivimid)
Lector: Rutt Hints


15:05 - 16:05

Praktikum (fossiilid, mineraalid. kivimid)
Lector: Siim Roov


Location:

TalTech Ehitajate tee 5 GEO-maja, GEO-122 ja GEO-120

Volume:

contact study:
6 academic hours

Contact:

Maris Velström, +37256658600, maris.velstrom@taltech.ee