Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Ehitusjuht tase 6 kutsestandardi alusel spetsialiseerumise taotlemiseks vajalike teadmiste omandamine.

Target group:

Ehitustööde juhid, kes soovivad taotleda õigust hoone ja selle juurde kuuluvate küttesüsteemide sh katlasüsteemide ehitustööde juhtimiseks.

Prerequisites:

Kursusel osaleja omab eeldusi taotleda Ehitusjuht tase 6, küttesüsteemide ehitustööde juhtimise alast spetsialiseerumist.

Topics:

Erinevate küttesüsteemide tööpõhimõtted; küttesüsteemide ehitamiseks kasutatavaid seadmed ja materjalid; küttesüsteemide peamised parameetrid; normid ja nõuded; kontroll- ja mõõteseadmeid; nõuded küttesüsteemide käivitamisel, häälestamisel ja hooldusel; kasutatavad ehitustehnoloogiad küttesüsteemide ehitamisel.

Study results:

Kursusel osaleja tunneb erinevate küttesüsteemide tööpõhimõtteid; küttesüsteemide ehitamiseks kasutatavaid seadmeid ja materjale; küttesüsteemide parameetreid, norme ja nõudeid; küttesüsteemide kontroll- ja mõõteseadmeid; nõudeid küttesüsteemide käivitamisel, häälestamisel ja hooldusel; kasutatavaid ehitustehnoloogiaid küttesüsteemide ehitamisel.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 32 academic hours
autonomous/other study: 24 academic hours

EAP:

2

TP:

36.5

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Hendrik Voll, Aivar Rant, Peeter Soovik, Aivo Andrekson

Contact:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee

Price:

625 € + VAT/participant

Registration deadline:

17.04.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikool

Timetable:

18.04.2024


10:00 - 11:30

Soojuslik sisekliima ja küttesüsteemid
Lector: Hendrik Voll


11:45 - 13:15

Erinevad küttesüsteemid ja nende tööpõhimõtted. Küttesüsteemide liigitus
Lector: Aivar Rant


13:45 - 15:15

Erinevad küttesüsteemid ja nende tööpõhimõtted. Küttesüsteemide liigitus
Lector: Aivar Rant


15:30 - 17:00

Küttesüsteemides kasutatavad põhilised küttekehad.
Lector: Aivar Rant


19.04.2024


10:00 - 11:30

Erinevad küttesüsteemid ja nende tööpõhimõtted
Lector: Peeter Soovik


11:45 - 13:15

Torustikud ja materjalid: plast- ja komposiittorud, nende paigaldamise põhimõtted
Lector: Peeter Soovik


13:45 - 15:15

Soojusvarustussüsteemide isoleerimine (materjalid, nõuded)
Lector: Aivo Andrekson


15:30 - 17:00

Torustikud ja materjalid: metalltorud ja nende paigaldamise põhimõtted
Lector: Aivar Rant


25.04.2024


10:00 - 11:30

Küttesüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded
Lector: Aivar Rant


11:45 - 13:15

Küttesüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded
Lector: Aivar Rant


13:45 - 15:15

Küttesüsteemide peamised kontroll- ja mõõteseadmed
Lector: Aivar Rant


15:30 - 17:00

Küttesüsteemide peamised kontroll- ja mõõteseadmed
Lector: Aivar Rant


26.04.2024


10:00 - 11:30

Küttesüsteemide käivitamine, häälestamine ja hooldus
Lector: Aivar Rant


11:45 - 13:15

Küttesüsteemid, soojussõlmed: süsteemide käivitamine, häälestamine ja hooldus
Lector: Aivar Rant


13:45 - 15:15

Ehitusaegsed ja ehitustööde üleandmisega seotud kontrolltegevused (sh järelvalve
Lector: Aivar Rant


15:30 - 17:00

Testi sooritamine


Location:

Tallinna Tehnikaülikool

Price:

625 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
32 academic hours
autonomous/other study:
24 academic hours

EAP:

2

TP:

36.5

Contact:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee