Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Eelduseks kutse taotlemisel või uuendamisel.

Target group:

Mäeinsenerid, mäetehnikud ja projekteerijad, siduserialade spetsialistid, teised asjahuvilised.

Topics:

Eesti maapõuepoliitika sihid aastaks 2050. Rahvusvaheline koostöö - Eesti riigi osalus Euroopa Liidu toormete valdkonna koostöövõrgustikes. Maavarade teemaplaneering - ühiskondlik kokkulepe kus, mida ja millal võib kaevandada? Kuidas seda tehakse, milliste andmete põhjal, millised võiksid olla oodatavad tulemused. Mainekujundus: Kohalike elanike murekohad karjääride või kaevanduste läheduses. Elanike kindlus – kas ja mida saaksid kaevandajad kindlustunde tekitamiseks pakkuda. Käimasolevad kohtuvaidlused.

Study results:

Kursuse läbinu omab teadmisi järgmistes valdkondades: Eesti maapõuepoliitika sihid aastaks 2050. Eesti riigi osalus Euroopa Liidu toormete valdkonna koostöövõrgustikes. Maavarade teemaplaneering. Mainekujundus: elanike peamised murekohad karjääride/kaevanduste läheduses.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 8 academic hours
autonomous/other study: 4 academic hours

TP:

7.6

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Ene Jürjens - Kliimaministeerium, Maavarade osakond

Harry Kuivkaev - Kliimaministeerium, Maavarade osakond

Agnes Lihtsa - Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Ruumilise planeerimise osakond

Martin Nurme - Keskkonnaamet, Maapõuebüroo; TalTech Geoloogia instituut

Evelyn Jallai - Keskkonnaamet, Õigusosakond

Contact:

Karin Robam, 6203048, karin.robam@taltech.ee

Price:

299 €/participant

Price comment:

Osalustasu: 299 EUR; MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 279 EUR. Palun lisada märge kui oled MTÜ Eesti Mäeseltsi liige.

Registration deadline:

12.03.2024 23:59

Comment:

Lisaks koolituse kontaktõppel osalemisele tuleb sooritada arvestus veebis. Täienduskoolituse annab 7,6 TP. TP on Mäetehnikute ja mäeinseneride kutsekomisjoni poolt kinnitatud.

Timetable:

14.03.2024


09:20 - 09:30

Avasõnad
Lector: Olle Hints, TalTech Geoloogia instituut


09:30 - 11:00

Eesti maapõuepoliitika sihid aastaks 2050. Rahvusvaheline koostöö - Eesti riigi osalus Euroopa Liidu toormete valdkonna koostöövõrgustikes.
Lector: Ene Jürjens, Kliimaministeerium, Maavarade osakond


11:15 - 12:45

Maavarade teemaplaneering - ühiskondlik kokkulepe kus, mida ja millal võib kaevandada? Kuidas seda tehakse, milliste andmete põhjal, millised võiksid olla oodatavad tulemused.
Lector: Harry Kuivkaev, Kliimaministeerium, Maavarade osakond; Agnes Lihtsa, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Ruumilise planeerimise osakond


12:45 - 13:30

Lõunapaus


13:30 - 15:00

Mainekujundus: Kohalike elanike murekohad karjääride või kaevanduste läheduses. Elanike kindlus – kas ja mida saaksid kaevandajad kindlustunde tekitamiseks pakkuda.
Lector: Martin Nurme, Keskkonnaamet, Maapõuebüroo; TalTech Geoloogia instituut


15:15 - 16:45

Käimasolevad kohtuvaidlused.
Lector: Evelyn Jallai, Keskkonnaamet, Õigusosakond


Price:

299 €/participant

Price comment:

Osalustasu: 299 EUR; MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 279 EUR. Palun lisada märge kui oled MTÜ Eesti Mäeseltsi liige.

Volume:

contact study:
8 academic hours
autonomous/other study:
4 academic hours

TP:

7.6

Contact:

Karin Robam, 6203048, karin.robam@taltech.ee