Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Selgitada raamatupidamise tähtsust ettevõttes. Arvestuse aluste põhimõistete ja raamatupidamist reguleerivate juhendmaterjalide tutvustamine. Anda teadmised ja oskused elementaarsete raamatupidamistehingute kajastamiseks ja finantsaruannete (bilanss ja kasumiaruanne) koostamiseks.

Target group:

Majandusarvestuse alaste teadmisteta või väheste teadmistega isikud, kes soovivad omandada raamatupidamisarvestuse baasteadmisi.

Prerequisites:

Kesk-(eri)haridus

Topics:

Täienduskoolituse kursuse "Raamatupidaja-finantsist" õppemoodul. Majandusarvestuse süsteem. Raamatupidamist reguleerivad juhendmaterjalid. Raamatupidamisarvestuse põhiprintsiibid. Raamatupidamise sise-eeskiri. Raamatupidamise põhivõrrand. Majandussündmuste kajastamine raamatupidamise põhivõrrandist lähtudes. Kontod ja kontoplaan, kahekordne kirjendamine. Majandustehingute dokumenteerimine. Raamatupidamisregistrid. Korrigeerimis- ja lõpetamiskanded. Majandusaasta aruanne.

Study results:

Kursuse läbinu teab ja mõistab valdkonna põhimõisteid ja finantsaruannete vahelisi seoseid, raamatupidamise tähtsust ettevõttes; teadvustab finantsarvestusest kui majandusarvestuse süsteemi üht osist. Oskab kajastada elementaarseid raamatupidamistehinguid ja koostada lihtsamaid finantsaruandeid (bilanss ja kasumiaruanne).

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 36 academic hours
autonomous/other study: 72 academic hours

EAP:

4

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Monika Nikitina-Kalamäe

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Price:

300 €/participant

Price comment:

TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. Õppemaksu võib tasuda kahes osas.

Location:

Akadeemia tee 3

Location:

Akadeemia tee 3

Price:

300 €/participant

Price comment:

TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. Õppemaksu võib tasuda kahes osas.

Volume:

contact study:
36 academic hours
autonomous/other study:
72 academic hours

EAP:

4

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee