Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Finantsarvestuse kontseptsioonide, meetodite ja arvestusvõtete selgitamine ning nende rakendamise õpetamine.

Target group:

Algajad raamatupidajad, arvestusala assistendid, andmesisestajad, analüütikud

Prerequisites:

Arvestusalased baasteadmised

Topics:

Täienduskoolituse kursuse "Raamatupidaja-finantsist" õppemoodul. Finantsaruannete koostamise üldmetodoloogilised põhimõtted, eeldused ja piirangud. Finantsaruandluse rahvusvahelised standardid ning kontseptuaalne raamistik. Finantsaruanded ja info avalikustamine: hetkeolukord ja arengusuunad. Käibevara ja põhivara arvestus: süvakäsitlus. Kohustiste ja omakapitali arvestus: süvakäsitlus. Kasumiaruanne, rahakäibe aruanne ja omakapitali muutuste aruanne. Finantsarvestuse kontseptuaalsete aluste ja meetodite süvaõpe ning rakendamine arvestuse erivaldkondades.

Study results:

Õppur teab finantsarvestuse terminoloogiat ja mõisteid, oskab korraldada finantsarvestust ettevõttes ning tuleb toime väikeettevõtte raamatupidamisega. Ta saab aru finantsaruannete sisust ja oskab tõlgendada neis sisalduvaid andmeid.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 104 academic hours
autonomous/other study: 154 academic hours

EAP:

9

Graduation document:

TalTech certificate

Lector:

Monika Nikitina-Kalamäe

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Price:

832 €/participant

Price comment:

TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. Õppemaksu tasumiseks võib koostada maksegraafiku.

Location:

Akadeemia tee 3

Timetable:

19.10.2024


09:30 - 16:00

Raamatupidamisarvestus


25.10.2024


17:30 - 20:45

Raamatupidamisarvestus


26.10.2024


09:30 - 16:00

Raamatupidamisarvestus


01.11.2024


17:30 - 20:45

Raamatupidamisarvestus


02.11.2024


09:30 - 16:00

Raamatupidamisarvestus


09.11.2024


09:30 - 16:00

Raamatupidamisarvestus


22.11.2024


17:30 - 20:45

Raamatupidamisarvestus


23.11.2024


09:30 - 16:00

Raamatupidamisarvestus


30.11.2024


09:30 - 16:00

Raamatupidamisarvestus


06.12.2024


17:30 - 20:45

Raamatupidamisarvestus


14.12.2024


09:30 - 16:00

Raamatupidamisarvestus


Location:

Akadeemia tee 3

Price:

832 €/participant

Price comment:

TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. Õppemaksu tasumiseks võib koostada maksegraafiku.

Volume:

contact study:
104 academic hours
autonomous/other study:
154 academic hours

EAP:

9

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee