Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda ülevaade töölepingu seadusest, anda juhiseid, kuidas arvutada keskmist töötasu, puhkusetasu, haigushüvitist, jne; anda ülevaade kehtivast kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikast.

Target group:

Raamatupidajad, ettevõtjad, FIEd

Topics:

Täienduskoolituse kursus: Raamatupidaja-finantsist. Töölepingu seaduse kujunemislugu; töösuhe vs võlasuhe; tööleping ja selle sõlmimine; tööandja ja töötaja kohustused; töötaja vastutus; töölepingu lõpetamine ja üleminek; vaidluste lahendamine ja riiklik järelevalve; seaduse rakendamine. Praktilised ülesanded: keskmise töötasu arvutamine; indekseerimine; haigus- ja hooldushüvitised; puhkusetasu arvestus; lõpparve arvutamine ja maksmine.

Study results:

Õppur tunneb valdkonna terminoloogiat ja orienteerub töösuhteid reguleerivates õigusaktides. Oskab kasutada ja arvestab töövaidluskomisjoni ja kohtupraktikaga.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 32 academic hours
autonomous/other study: 52 academic hours

EAP:

3

Graduation document:

TalTech certificate

Lector:

Hille Raud

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Price:

255 € + VAT/participant

Price comment:

TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. Õppemaksu võib tasuda kahes osas.

Location:

Akadeemia tee 3, vajadusel toimub õppetöö osaliselt veebikeskkonnas

Timetable:

08.11.2024


17:30 - 20:45

Tööseadusandlus ja töötasuarvestus


15.11.2024


17:30 - 20:45

Tööseadusandlus ja töötasuarvestus


16.11.2024


09:30 - 16:00

Tööseadusandlus ja töötasuarvestus


29.11.2024


17:30 - 20:45

Tööseadusandlus ja töötasuarvestus


07.12.2024


09:30 - 16:00

Tööseadusandlus ja töötasuarvestus


13.12.2024


17:30 - 20:45

Tööseadusandlus ja töötasuarvestus


Location:

Akadeemia tee 3, vajadusel toimub õppetöö osaliselt veebikeskkonnas

Price:

255 € + VAT/participant

Price comment:

TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. Õppemaksu võib tasuda kahes osas.

Volume:

contact study:
32 academic hours
autonomous/other study:
52 academic hours

EAP:

3

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee