Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda teadmised ettevõtte kuluarvestusest ja enim kasutatavatest kuluarvestuse meetoditest ning oskused nende meetodite rakendamiseks.

Target group:

Praegused ja tulevased raamatupidajad, finantsistid, analüütikud

Prerequisites:

Arvestuse alused, raamatupidamisarvestus

Topics:

Täienduskoolituse kursuse "Raamatupidaja-finantsist" õppemoodul. Kuluarvestuse olemus ja kulude liigitamine, kulukäive. Tellimuspõhine, protsessipõhine ja tegevuspõhine kuluarvestus. Normatiivne meetod. Tugiüksuste-, ühis- ja ühendkulude jaotamine. Ettevõtte koondplaan: põhitegevuse koondplaan ja koondfinantsplaan. Paindlik eelarvestamine.

Study results:

Õppur tunneb kuluarvestuse meetodeid ja oskab neid kasutada.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 28 academic hours
autonomous/other study: 56 academic hours

EAP:

3

Graduation document:

TalTech certificate

Lector:

Tarmo Kadak

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Price:

300 €/participant

Price comment:

Õppemaksu saab tasuda kahes osas. TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%.

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3. Vajadusel toimub koolitus veebis.

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3. Vajadusel toimub koolitus veebis.

Price:

300 €/participant

Price comment:

Õppemaksu saab tasuda kahes osas. TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%.

Volume:

contact study:
28 academic hours
autonomous/other study:
56 academic hours

EAP:

3

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee