Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Kursuse lõpetanul on teadmised maksude liigitusest, seadusandlusest, maksude arvestamisest ning rakendatavatest sanktsioonidest maksuseaduste rikkumise korral.

Target group:

Raamatupidajad, ettevõtjad, FIEd

Prerequisites:

Puuduvad

Topics:

Täienduskoolituse kursuse "Raamatupidaja-finantsist" õppemoodul. Maksusüsteem ja maksukorralduse seadus. Füüsilise isiku tulu maksustamine. Juriidiline isik ja tulumaks- ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulud (tööjõukulud, erisoodustused, töölähetused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid ja muud kasumieraldised). Tulumaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine. Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ning kogumispensioni makse. Käibemaks- käibemaksukohustuslaseks registreerimine ja registrist kustutamine, maksustatavad tehingud, maksumäärad ja maksuvaba käive. Eestis toimunud kaupade ja teenuste käibe maksustamine. Eksport. Import. Ühendusesisene käive ja soetamine. Sisendkäibemaks. Käibemaksu arvutamine, arvestamine ning deklareerimine. Spetsiaalsed tarbimismaksud ja omandimaksud.

Study results:

Kursuse läbinu tunneb maksusüsteemi, maksumaksja õigusi ja kohustusi ning maksuseaduste rikkumisel rakendatavaid sanktsioone; mõistab kasutada maksude kohta käivat seadusandlust ja täita deklaratsioone; suudab lahendada maksusituatsioone.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 40 academic hours
autonomous/other study: 44 academic hours

EAP:

3

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Kaidi Kallaste

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Price:

360 €/participant

Price comment:

TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. Õppemaksu võib tasuda kahes osas.

Location:

Akadeemia tee 3

Location:

Akadeemia tee 3

Price:

360 €/participant

Price comment:

TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. Õppemaksu võib tasuda kahes osas.

Volume:

contact study:
40 academic hours
autonomous/other study:
44 academic hours

EAP:

3

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee