Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Noore Inseneri Programmi eesmärk on pakkuda tehnika- ja insenerivaldkonnast rohkem huvitatud noortele võimalus Tallinna Tehnikaülikooli juhendajate käe all süvendatult oma teadmisi täiendada.

Target group:

9.-12. klasside õpilased

Topics:

Noore Inseneri Programmi teemad on: tootearendus; elektromehaanika; ehitusjuhtimine; vesi; hoonete tehnosüsteemid; energiatehnoloogiad; taastuvenergia; materjalitehnoloogia; robootika; virtuaalreaalsus, teed ja sillad; geodeesia ja geoinformaatika, ringmajandus, maapõueressursid jm. Ühe kursuse programmis on sellest loetelust 6 teemat.

Study results:

Osalejatel on ülevaade erinevatest tehnika- ja insenerivaldkonna teemadest, valdkonna spetsialistide igapäevatööst ning sellest, kuidas saab õpitud teadmisi kasutada praktiliste probleemide lahendamisel.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 36 academic hours

Graduation document:

TalTech tunnistus

Contact:

Katariina Pops, 6203686, katariina.pops@taltech.ee

Price:

50 €/participant

Registration deadline:

01.04.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikool

Timetable:

06.04.2024


10:00 - 15:15

Pabersildade ehitus ja katsetamine


13.04.2024


10:00 - 15:15

Energiatehnoloogia


04.05.2024


10:00 - 15:15

Mehitamata õhusõidukid ehk droonid


11.05.2024


10:00 - 15:15

Virtuaalreaalsus


18.05.2024


10:00 - 15:15

Hoonete sisekliima ja tehnosüsteemid


25.05.2024


10:00 - 15:15

Taastuvenergia


Location:

Tallinna Tehnikaülikool

Price:

50 €/participant

Volume:

contact study:
36 academic hours

Contact:

Katariina Pops, 6203686, katariina.pops@taltech.ee