Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Ehitusjuht tase 6 kutsestandardi alusel spetsialiseerumise taotlemiseks vajalike teadmiste omandamine.

Target group:

Ehitustööde juhid, kes soovivad taotleda õigust spetsialiseerumisega seotud tööosade - ventilatsioonisüsteemide ehitamine - juhtimiseks, vastavalt EKR Ehitusjuht tase 6 kutsestandardi nõuetele.

Topics:

Hoonete sisekliima. Ventilatsiooni vajadus ja tööpõhimõtted.
Õhujaotuse põhialused. Simulatsiooniprogrammid.
Soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Õhu töötlemine.
Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus. Suitsueemaldus.
Ventilatsioonisüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded. Tööde teostamine ja üleandmine.
Õhukanalid ja nende paigaldamine. Aerodünaamika.
Ventilatsioonisüsteemide isoleerimine.
Ventilatsioonisüsteemide käivitamine ja seadistamine.
Ventilatsioonisüsteemide puhastamine ja hooldus.
Ventilatsioonisüsteemide juhtimine. Automaatika.
Ventilatsioonisüsteemide müra. Akustika.

Study results:

Kursusel osaleja teab ja tunneb erinevate ventilatsioonisüsteemide tööpõhimõtteid; süsteemide ehitamiseks kasutatavaid seadmeid ja materjale; ventilatsioonisüsteemide peamisi parameetreid; nõudeid ventilatsioonisüsteemide käivitamisel, häälestamisel ja hooldusel. Täiendab teadmisi ventilatsioonisüsteemide juhtimise automaatikast; õhuliikumisest ja aerodünaamikast, teab kasutatavaid ehitustehnoloogiaid ventilatsioonisüsteemide ehitamisel.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 32 academic hours
autonomous/other study: 24 academic hours

EAP:

2

TP:

29

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Hendrik Voll, TalTech õppeprorektor PhD; Teet Tark, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8; Peeter Parre, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8; Aivo Andrekson , Eesti Isolatisooniettevõtjate Liit, juhatuse esimees, Kalev Kundla- diplomeeritud kütte- ventilatsiooni- ja jahutusinsener tase 7, Alo Mikola- TalTechi vanemlektor PhD, Aivar Kukk- volitatud kütte- ventilatsiooni- ja jahutusinsener tase 8

Contact:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee

Price:

625 € + VAT/participant

Registration deadline:

30.04.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikool auditoorium

Timetable:

07.05.2024


10:00 - 11:30

Simulatsiooniprogrammid
Lector: Hendrik Voll


11:45 - 13:15

Õhujaotuse põhialused. Simulatsiooniprogrammid
Lector: Alo Mikola


13:45 - 15:15

Hoonete sisekliima. Ventilatsiooni vajadus ja tööpõhimõtted.
Lector: Teet Tark


15:30 - 17:00

Ventilatsiooni vajadus ja tööpõhimõtted
Lector: Teet Tark


08.05.2024


10:00 - 11:30

Ventilatsioonisüsteemide puhastus ja hooldus
Lector: Kalev Kundla


11:45 - 13:15

Ventilatsioonisüsteemide isoleerimine
Lector: Aivo Andrekson


14:15 - 15:45

Soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Õhu töötlemine
Lector: Teet Tark


16:00 - 17:30

Soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Õhu töötlemine
Lector: Teet Tark


21.05.2024


10:00 - 11:30

Õhukanalid ja nende paigaldamine.Aerodünaamika
Lector: Teet Tark


11:45 - 13:15

Õhukanalid ja nende paigaldamine.Aerodünaamika
Lector: Teet Tark


13:45 - 15:15

Ventilatsioonisüsteemide müra. Akustika
Lector: Teet Tark


15:30 - 17:00

Ventilatsioonisüsteemide juhtimine. Automaatika
Lector: Aivar Kukk


22.05.2024


10:00 - 11:30

Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus. Suitsueemaldus
Lector: Peeter Parre


11:45 - 13:15

Ventilatsioonisüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded. Tööde teostamine ja üleandmine
Lector: Peeter Parre


13:45 - 15:15

Toimivad ventilatsioonilahendused
Lector: Rein Piho


15:30 - 17:00

Testi läbimine on eelduseks ehitusjuht 6, ventilatsioonisüsteemide ehitamise spetsialiseerumise taotlemisel.
Lector: Inge Põder


Location:

Tallinna Tehnikaülikool auditoorium

Price:

625 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
32 academic hours
autonomous/other study:
24 academic hours

EAP:

2

TP:

29

Contact:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee