Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolituse tulemusena on õppuril vajalikud teadmised ja oskused radarsüsteemide ja ARPA kasutamiseks navigatsioonis

Target group:

Laevajuhid

Prerequisites:

Laevajuhi koolitus ja vähemalt 6 kuud meresõidupraktikat

Topics:

1. Sissejuhatus, kaasaegsete radarsüsteemide kasutamine:
- Radari tööpõhimõte;
- Ohutud kaugused;
- Kiirguse oht ja abinõud selle vältimiseks;
- Raadiolokatsiooni seadmete tehnilised näitajad ja faktorid, mis mõjutavad seadmete tööd;
- Välised faktorid, mis mõjutavad objektide avastamist;
- Tegurid, mis mõjutavad informatsiooni tõepärasust;
- IMO nõuded navigatsiooniseadmetele.
2. Radarite tööks ettevalmistamine vastavalt tootja ettekirjutustele:
- Radariekraani seadistamine;
- Kauguste ja suuna mõõtmise võimalused.
3. Planšetitöö:
- Suhtelise liikumise seaduspärasused, kiirusvektori kolmnurk;
- Objekti liikumise elementide määramine;
- CPA ja TCPA määramine.
- Manöövri valik lahknemisel ja manöövri efektiivsuse kontroll;
- Planšetitöö koos liikumiselementide määramisega.
4. Radari kasutamine meresõiduohutuse tagamiseks:
- Laeva asukoha määramine radari abil;
- Seadmed, mis mõjutavad objektide avastamist radari abil;
- Paralleelindeksi kasutamine radarnavigatsioonis.
5. Radarinformatsiooni kasutamine kokkupõrke ja laevade liigse lähenemise vältimiseks
6. ARPA süsteemide iseloomustus:
- ARPA süsteemide andmete iseloomustus;
- IMO nõuded ARPA süsteemidele;
- Objekti andmete töötlemine;
- Objekti jälgimise võimalused ja piirangud;
- ARPA süsteemide andmetöötluse inertsus-
7. ARPA süsteemide praktiline kasutamine:
- ARPA süsteemi sisselülitamine ja ekraan;
- Objektide informatsiooni töötlemine;
- Andmetöötluse võimalikud vead;
- Tegurid, mis võivad põhjustada väärinformatsiooni;
- Testsüsteemide kasutamine ARPA süsteemide kontrolliks;
- Riskid, mis on seotud ARPA liigse usaldamisega;
- ARPA süsteemist saadava informatsiooni praktiline saamine;
- COLREG-i reeglite kasutamine.

Study results:

Oskab kasutada kaasaegseid radarsüsteeme
Teab ja oskab ette valmistada radarit vastavalt tootja ettekirjutustele
Oskab teha planšetitööd
Oskab kasutada radarit meresõiduohutuse tagamiseks
Oskab kasutada radarinformatsiooni kokkupõrke ja laevade liigse lähenemise vältimiseks
Teab ja oskab iseloomustada ARPA süsteeme
Oskab ARPA süsteeme praktikas kasutada

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 70 academic hours

Graduation document:

TalTech certificate

Lector:

Olev Tõnismaa/Heiki Mokrik

Contact:

Eesti Mereakadeemia täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee

Price:

325 € + VAT/participant

Registration deadline:

08.05.2024 23:59

Price:

325 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
70 academic hours

Contact:

Eesti Mereakadeemia täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee