Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolituse eesmärk on jagada praktilisi töövahendeid hanke- ja ostutegevuse lepingulistes suhetes ning õpetada nende vahendite kasutamist igapäevases töös.

Target group:

Koolituse sihtrühmaks on hanke- ja ostujuhid, projektijuhid, tootejuhid, laojuhid ja tootmise planeerijad.

Topics:

1 Päev Partnerlussuhted
Lepingulised suhted ja Mandri-Euroopa õigussüsteem
Lepingulised suhted ja Eesti võlaõigus
Pakkumus (ofert) ja nõustumus (aktsept)
Rahvusvaheline müügileping
Tüüp ehk standardtingimused (üldtingimused)
Lepingu sõlmimine ja raamleping
Makseinstrumendid (dokumendiinkasso, akreditiiv)
Incoterms tarnetingimused
Kohustuste rikkumine ja selle eest vastutamine
Tarnija valiku põhimõtted ja tööriistad

2 päev Tarnimine, veolepingute õiguslikud alused
Rahvusvahelised sanktsioonid ja ekspordikontrolli põhimõtted
Tellimused ja tellimuse jälgimine
Kauba üleandmine, tarnimine ja vastuvõtt
Transporti reguleerivad rahvusvahelised sanktsioonid
Unimodaalsed konventsioonid(CMR, COTIF-CIM, Haagi-Visby r., Varssavi ja Montreali k,)
Ekspedeerimislepingud, ekspedeerija vastutus
Konossement ja mereveokiri
Vedaja vastutus ja kaubaomaniku vastutused
Kaupade tähtajalise kohaletoimetamise erihuvi deklaratsioon
Teenusetaseme leping kaupade veol (SLA)

Study results:

Kursuse läbinu:
- mõistab, kuidas toimivad lepingulised suhted Mandri-Euroopa ja Eesti õigussüsteemis;
- tunneb rahvusvahelise müügilepingu standardtingimusi;
- mõistab tarnija valiku põhimõtteid ja tööriistu;
- teab rahvusvaheliste sanktsioonide ja ekspordikontrolli põhimõtteid.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 16 academic hours
autonomous/other study: 10 academic hours

EAP:

1

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Jaanus Krull

Contact:

Berit Viikna, berit.viikna@taltech.ee

Price:

350 € + VAT/participant

Registration deadline:

09.05.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikool

Timetable:

13.05.2024


09:00 - 16:00

Partnerlussuhted
Lector: Jaanus Krull


14.05.2024


09:00 - 16:00

Tarnimine ja veolepingute õiguslikud alused
Lector: Jaanus Krull


Location:

Tallinna Tehnikaülikool

Price:

350 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
16 academic hours
autonomous/other study:
10 academic hours

EAP:

1

Contact:

Berit Viikna, berit.viikna@taltech.ee