Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda teadmised ettevõtte finantsaruannete komplekssest analüüsist.

Target group:

Pearaamatupidajad, finantsjuhid, raamatupidajad, finantsistid

Prerequisites:

Baasteadmised raamatupidamisarvestusest ja finantsaruannete analüüsist.

Topics:

Täienduskoolituse "Pearaamatupidaja-finantsjuht" õppemoodul. Ettevõtte finants- ja elutsükkel. Ettevalmistus finantsaruannete analüüsiks. Finantssuhtarvude sisu ja arvutusvalemid. Vara ja tööjõu kasutamise efektiivsuse, käibekapitali, tasuvuse ja maksevõimesuhtarvud. Tootmis-, operatsiooni- ja rahatsükli pikkuse arvutamine ja analüüs. Finantssuhtarvude võrdlusanalüüsi kaasuste lahendamine reaalsete ettevõtete näitel. Vertikaal-, horisontaal- ja trendianalüüs. Efektiivsusmaatriksi kasutamine finantsaruannete analüüsil. Ettevõtte üldine efektiivsusmaatriks. Järjestusülesande lahendamine. Teguranalüüs ja ahelasendusmeetod. Du Ponti valem. Rahakäibe analüüs. Kassapõhised suhtarvud. Pankroti ennustamine. Eripäraste finantsaruannete analüüs kindlustusseltside, pankade ja sihtasutuste näidetel. Väärtussuhtarvude analüüs. Andmete visualiseerimine.

Study results:

Õppur oskab kasutada finantsaruannetes esitatavat informatsiooni, tunneb levinuimaid ja uuemaid finantsanalüüsi meetodeid ning suudab nende abil analüüsida ettevõtte äritegevuse erinevaid külgi.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 32 academic hours
autonomous/other study: 24 academic hours

EAP:

2

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Paavo Siimann

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Price:

491.8 € + VAT/participant

Price comment:

Ülikooli vilistlastele, üliõpilastele ja töötajatele hinnsasoodustus 10%.

Location:

veebis

Location:

veebis

Price:

491.8 € + VAT/participant

Price comment:

Ülikooli vilistlastele, üliõpilastele ja töötajatele hinnsasoodustus 10%.

Volume:

contact study:
32 academic hours
autonomous/other study:
24 academic hours

EAP:

2

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee