Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolituse eesmärgiks on juhendada joonestajat kasutama arvutipaketi AutoCAD 2D tehnilisi võtteid jooniste valmistamisel. AutoCAD-i töökeskkonnas antakse ülevaade töölehest (graafiline piirkond, menüüd, ikoonid, käsurida, tekstiread jne.) ning klaviatuuri kasutamise võimalustest. Kirjeldatakse kahemõõtmeliste jooniste valmistamisel kasutatavaid olulisemaid käske ja dialoogaknaid: joonise seadistamiseks, joonisosade vaatlemiseks, uute objektide lisamiseks ja nende modifitseerimiseks, joonise avamiseks, sulgemiseks ja väljatrükkimiseks, joonise objektidest teabe saamiseks ning joonise varustamiseks tekstide ja mõõtmetega.

Target group:

Koolitus on mõeldud kõigile spetsialistele ja huvilistele, kes soovivad täiendada oma joonestusoskusi AutoCAD tarkvara abil.

Prerequisites:

Koolitusel osalemiseks on vajalik Windows’i baasteadmised ja arvuti praktiline kasutamise kogemus.

Topics:

I koolituspäev
1. Sissejuhatus. Töökeskkonna tundmaõppimine
2. Uue joonise loomine
3. Joonise kuvamise abivahendid
4. Joonestuse põhivahendid, Draw paneeli põhikäsud
5. Koordinaatide sisestamine
6. Snap - joonestusobjektide kinnituspunktide kasutamine
7. Jooniskihtide (Layers) paneeli põhikäsud
8. Plokk-objektide loomine ja sisestamine joonisesse
II koolituspäev
9. Peamised redigeerimiskäsud (Edit)
10. Viirutused, Hatch ja Fill
11. Tekst ja tekstistiilid
12. Mõõtmed ning mõõtketi lisamine
13. Pindala, pikkuste jms info saamine (Inquiry commands, seaded)
14. Vaated, Views ja ViewCube

Study results:

Koolituse läbinu oskab

kasutada tarkvara kasutajaliidest;
luua lihtsaid objekte, neid redigeerida ja muuta nende omadusi;
luua uusi ja kasutada olemasolevaid jooniseid;
vormistada, printida ja jagada jooniseid.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 12 academic hours
autonomous/other study: 14 academic hours

EAP:

1

TP:

12

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Ants Soon, Autodesk Certified Professional

Contact:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee

Price:

350 € + VAT/participant

Registration deadline:

06.06.2024 23:59

Location:

AruCAD Süsteemid OÜ koolitusklass, Lõõtsa 4 II korrus

Timetable:

11.06.2024


09:15 - 15:00


12.06.2024


09:15 - 15:00


Location:

AruCAD Süsteemid OÜ koolitusklass, Lõõtsa 4 II korrus

Price:

350 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
12 academic hours
autonomous/other study:
14 academic hours

EAP:

1

TP:

12

Contact:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee