Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Täiendada ehitusinseneride, arhitektide teadmisi puitkonstruktsioonide tulepüsivuse alal.

Target group:

Ehitusinsenerid, arhitektid, ehitusjärelevalve

Topics:

Puitehitisi puudutavad tuleohutusnõuded Eestis. Puitkonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimise alused. Tuletundlikkus, tuletõkkeimmutuse kestvus.. Tuletõkestusvõime projekteerimine. Kandevõime projekteerimine -üldpõhimõtted. Kerged karkass-konstruktsioonid. Ristkihtpuidu tulepüsivus. Traditsioonilised puithooned. Tegeliku tulekahju arvutus.

Study results:

Osaleja tunneb puitehitisi puudutavaid tuleohutusnõudeid Eestis.
Tunneb tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimise aluseid.
Teab kandekonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimise üldpõhimõtteid.
Tunneb kergeid karkass-konstruktsioone, katte- ja isolatsioonimaterjalide mõju tulepüsivusele.
Tunneb ristkihtpuidu arvutusmudelit.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 15 academic hours

TP:

17.5

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Alar Just, PhD TalTech professor; Katrin Nele Mäger, MSc; Johanna Liblik, MSc; Aleksandr Skoromnõh, Ba; Päästeamet;; Rait Pukk, MSc -tuleohutusekspert

Contact:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee

Price:

400 € + VAT/participant

Registration deadline:

20.05.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikooli hoone Ehituse katsehall auditoorium CON 310

Timetable:

22.05.2024


10:00 - 11:00

Puitehitisi puudutavad tuleohutusnõuded Eestis
Lector: Aleksandr Skoromnõh


11:15 - 12:45

Puitkonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimise alused. Tuletundlikkus, tuletõkkeimmutuse kestus
Lector: Alar Just


13:00 - 13:30

Soovijatele majatuur
Lector: Alar Just


23.05.2024


13:00 - 14:30

Kandevõime projekteerimine-üldpõhimõtted. Liimpuit
Lector: Alar Just, Jane Liise Nurk


14:45 - 16:15

Projekteerimine katsete abil. Videod tulekatsetest
Lector: Alar Just


11.06.2024


10:00 - 11:30

Tuletõkestusvõime projekteerimine
Lector: Katrin Nele Mäger


11:45 - 13:15

Kerged karkass-konstruktsioonid. Katte- ja isolatsioonimaterjalide mõju- I-talad
Lector: Alar Just, Katrin Nele Mäger


12.06.2024


10:00 - 11:30

Traditsioonilised puithooned. Krohvid, palkmajad
Lector: Johanna Liblik


11:45 - 13:15

Ristkihtpuidu tulepüsivus. Tegeliku tulekahju arvutus
Lector: Alar Just


14:00 - 21:00

Test (Moodles)


Location:

Tallinna Tehnikaülikooli hoone Ehituse katsehall auditoorium CON 310

Price:

400 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
15 academic hours

TP:

17.5

Contact:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee