Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Infoturbe juhtimissüsteemi auditi koolitus võimaldab osalejatel saada põhiteadmised ja oskused infoturbe juhtimissüsteemi (Information Security Management System - ISMS) vastavuse hindamiseks ja auditeerimiseks vastavalt rahvusvahelisele ISO/IEC 27001 standardile. Osalejad saavad hea ülevaate infoturbe juhtimissüsteemi rakendamisest ja auditeerimise planeerimisest ning läbiviimisest. Läbi praktiliste harjutuste ja juhtumianalüüside omandavad osalejad kogemuse auditi tehnikate kasutamiseks, auditi projekti edukaks juhtimiseks ning tulemuste kommunikeerimiseks.
Koolitusele järgneval päeval on võimalik lisatasu eest sooritada rahvusvaheline sertifikaadieksam (inglise keeles).

Target group:

• Asutuste ja ettevõtete IT audiitorid, siseauditi üksuse töötajad
• Audiitorid, kellel vaja läbi viia infoturbe juhtimissüsteemide auditeid ja sertifitseerimist
• IT üksuse töötajad, infoturbe implementeerijad, vastavuskontrolli töötajad
• IT teenusepakkujad, kvaliteedikontrolli töötajad

Prerequisites:

Soovitavalt varasem praktiline kokkupuude infoturbega või auditeerimisega.

Topics:

Omanda rahvusvaheline PECB sertifikaat!

Study results:

• To acquire expertise of performing an ISO/IEC 27001 internal audit, following the ISO 19011 guidelines
• To acquire expertise of performing an ISO 27001 certification audit, following the ISO 19011 guidelines and the specifications of ISO 17021 and ISO 27006
• To acquire necessary expertise for managing an ISMS audit team
• To understand the operation of an ISO/IEC 27001

Language:

English

Volume:

autonomous/other study: 4/3 academic hours

Graduation document:

PU

Lector:

Andro Kull, PhD, PECB sertifitseeritud koolitaja

Contact:

Eda Kaljo, 6203604, eda.kaljo@taltech.ee

Price:

490 € + VAT/participant

Registration deadline:

08.10.2024 23:59

Comment:

Eksamile eelnevale kursusele registreeru siin: https://taltech.ee/kursus/40944

Location:

veebis

Location:

veebis

Price:

490 € + VAT/participant

Volume:

academic hoursautonomous/other study:
4/3 academic hours

Contact:

Eda Kaljo, 6203604, eda.kaljo@taltech.ee