Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Põhiarusaamade andmine meditsiinikiirituse auditi heast tavast.

Target group:

Meditsiinikiiritust kasutavad spetsialistid

Prerequisites:

Registreerimise eelduseks on meditsiinikiirituse auditi hea tava koolituse edukas omandamine.

Topics:

Õppemooduli sisuks on anda teadmised meditsiinikiirituse audiitori tegevuse heast tavast ning anda koolitusel osalejatele teadmisi meditsiinikiirituse auditeerimiseks.

Study results:

Õppekava läbinu:
• Tunneb meditsiinikiirituse audiitori tegevuse põhiväärtuseid;
• Tunneb meditsiinikiirituse audiitori töökorraldust.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 7 academic hours
autonomous/other study: 5/3 academic hours

Graduation document:

TalTech tunnistus

Price:

500 €/participant

Registration deadline:

20.06.2024 23:59

Location:

SOC-309, Akadeemia tee 3, Tallinna Tehnikaülikool

Timetable:

20.06.2024


09:00 - 10:45

issejuhatus. Kursuse kava ülevaade. Kursuse eesmärgid ja õpiväljundid. Osavõtjate enesetutvustus: tour-de-table. Põhiväärtused meditsiinikiirituse auditis.


10:45 - 12:15

Auditi protseduur.


12:15 - 13:15

Paus


13:15 - 14:45

Auditi tiimi ja tiimi juht, nende ülesanded auditi planeerimisel, teostamisel ja kokkuvõtete tegemisel ja parendsmeetmete teostamisel.


15:00 - 15:45

Kursuse kokkuvõte.


15:45 - 23:59

Tagasiside- ja lõputest


21.06.2024


00:01 - 23:59

Tagasiside- ja lõputest


Location:

SOC-309, Akadeemia tee 3, Tallinna Tehnikaülikool

Price:

500 €/participant

Volume:

contact study:
7 academic hours
autonomous/other study:
5/3 academic hours