Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolituse tulemusena on õppuril vajalikud teadmised ja oskused tegutsemiseks Läänemere piirkonna avamerelootsina ühtlustatud ja standardiseeritud alustel

Target group:

Koolitus on mõeldud vanemmerelootsi või kapteni tunnistuse omanike ettevalmistamiseks avamerelootside kvalifikatsioonieksamiks vastavalt Meresõiduohutuse seaduse § 58^1 lõikele 6

Prerequisites:

- Vähemalt 6-aastat meresõidukogemust kaptenina või vanemtüürimehena laeval kogumahutavusega 3000 ja enam või merelootsina ja vanemmerelootsi kutse omamine
- Sorav inglise keele oskus
- Navigatsiooniseadmete tundmine (näiteks AIS, ECDIS ja ARPA)
- Läbitud sillaressursside juhtimise koolitus (BRM)
- Meremehe tervisetõendi omamine
- Head merendusteadmised ja töökogemus IMO konventsioonidega nagu SOLAS, MARPOL ja COLREG

Topics:

1. Teekonna planeerimine (10 tundi):
- Läänemere peamised marsruudid
- Läänemere sissepääsude ja muude kitsuste piirangud
- Laevaliikluse korralduse süsteemid (TSS jne)
- Laevade ettekannete süsteemid ja VTS piirkonnad
- Lootsimise protseduurid Läänemerel
- Sadamategevus ja muud sellega seotud teenused
2.Suhtluse koordineerimine (8 tundi):
- Üldised suhtlemisoskused sh keel
- sillaressursside juhtimine (BRM, täiendus)
- Ettekande kohustused
- Logi ja arvestuse pidamine
3. Keskkonnateadlikkus (4 tundi):
- Ohtlikud või saastavad kaubad
- Läänemere keskkonnatundlikkus
- Läänemeri kui tundlik mereala (PSSA)
- Läänemerel reostustõrje eest vastutavad organisatsioonid
4.Hädaolukorrad (4 tundi):
- Meresõidu ohutusteave (MSI)
- Otsingu- ja päästeteenistus (SAR) Läänemerel
- Mereabiteenistus (MAS)
- Pukseerimise protseduurid hädaolukorras
5. Isiklikuomadused (v.a BRM) (2 tundi):
- Suhtlemisoskus
- Koostööoskus
- Vastutus ja usaldusväärsus
6. Navigeerimine jääs/koostöö jäämurdjaga (2 tundi):
- Laevade jääklassid
- Jääoludest tulenevad piirangud
- Protseduurid jäämurdja abi kasutamisel
- Navigeerimine ja manööverdamine jääs

Study results:

Osalejal on põhjalikud teadmised Läänemere piirkonnas kasutatavate peamiste teekondade kohta, et koostada tõhus ja ohutu reisiplaan
Osalejal on oskused ja teadmised kommunikatsiooni ja koordineerimise aluspõhimõtetest, et edastada sõnumeid efektiivselt nii sillas kui ka laevalt kaldale
Osaleja saab hästi aru riiklikest ja rahvusvahelistest eeskirjadest, mis käsitlevad ohtlikke või saastavaid kaupu
Osalejal on teadmised ja oskused meetmetest ja vahenditest hädaolukorras
Osalejal on teadmised ja oskus täita ülesandeid viisil, mis vastavad kehtestatud põhimõtetele ja protseduuridele
Osalejal on oskused ja teadmised ohutuks ja tõhusaks meresõiduks jääs Läänemerel

Language:

Estonian, English

Volume:

contact study: 30 academic hours

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Vanemlektor Toomas Tammeorg, lektor Olev Tõnismaa

Contact:

Täiendusõpe, 6138888, marinetraining@taltech.ee

Price:

890 €/participant

Registration deadline:

02.06.2024 23:59

Location:

Eesti Mereakadeemia

Location:

Eesti Mereakadeemia

Price:

890 €/participant

Volume:

contact study:
30 academic hours

Contact:

Täiendusõpe, 6138888, marinetraining@taltech.ee