Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda oskused hinnata hoonete energiatõhusust, analüüsida hoone energiabilanssi ning hinnata energiasimulatsioonide põhjal energiasäästumeetmete mõju.

Target group:

Tehnilise tausta ja hoonetega seotud praktiliste kogemustega spetsialistid, kes soovivad tegutseda hoonete energiatõhususe valdkonnas.

Prerequisites:

Haridusnõue: tehniline kõrgharidus

Topics:

EEA5012 Ehitusfüüsika alused/6 EAP/sügissemester- eelduseks Insenerifüüsika UTT0090 ja Ehituskeemia KCM0014
EKK5070 Energiatõhusus ja sisekliima hoonete planeerimisel/6 EAP/sügissemester
EKK5021 Ventilatsioon I/6 EAP/sügissemester
EKK5011 Küte I/6 EAP/kevadsemester- eelduseks Ehitusfüüsika alused EEA5012
EEA5041 Hoonete energiatõhususe arvutuse alused ja majanduslik hindamine/6 EAP/kevadsemester- eelduseks Hoonete piirdetarindid EEA5011
EEA5042 Hoonete energiasimulatsioon/6 EAP/sügissemester- eelduseks Hoonete enerhgiatõhususe arvutuse alused ja majanduslik hindamine EEA5041

Study results:

• oskab teostada energiaarvutusi eri tüüpi hoonetele;
• oskab läbi viia investeeringute analüüse;
• on võimeline osalema energiatõhusate hoonete projekteerimises;
• oskab modelleerida eri tüüpi hooneid ja teha hoonete energiasimulatsioone;
• suudab analüüsida ja hinnata simulatsiooni tulemusi ning modelleerimise parameetrite ja lihtsustuste mõju simulatsiooni tulemustele.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 384 academic hours
autonomous/other study: 552 academic hours

EAP:

36

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

EEA5012- Targo Kalamees; Endrik Arumägi

EKK5070- Hendrik Voll

EKK5021- Peeter Parre; Peter Haab

EKK5011- Aivar Rant

EEA5041- Jarek Kurnitski; Raimo Simson

EEA5042- Tuule Mall Parts; Karl Villem Võsa; Helena Kuivjõgi

Contact:

Avatud õppe keskus , 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; kavajuht Martin Thalfeldt

Price:

1980 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 10 osalejat. Kandideerimistingimus: Motivatsioonikiri : Senine kogemus ehitusfüüsika, hoonete tehnosüsteemide ja energiatõhususe valdkonnas; Motivatsioon pakutavate teadmiste omandamiseks; Kirjeldus, kuidas töö kõrvalt auditoorses õppetöös osaleda

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Price:

1980 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Volume:

contact study:
384 academic hours
autonomous/other study:
552 academic hours

EAP:

36

Contact:

Avatud õppe keskus , 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; kavajuht Martin Thalfeldt