Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda oskusi elektrivarustuse, elektripaigaldiste, elektervalgustuse, automaatikasüsteemide projekteerimise ning energiahalduse rakendamise teemal elektri tarkvõrkudes.

Target group:

Kõrgharidusega spetsialistid.

Prerequisites:

Haridusnõue: Tehniline kõrgharidus. Motivatsioonikiri

Topics:

EEV5020 Energiahaldus elektri tarkvõrkudes/6EAP-sügissemester
ATV0240 Elektrivarustus ja elektripaigaldised/6EAP-kevadsemester
EEV5060 Automaatikasüsteemide projekteerimine/6 EAP- sügissemester
EEV5070 Elektervalgustus/6EAP- kevadsemester

Study results:

*tunneb hoonete elektrivarustust, elektripaigaldisi, kaitseaparatuuri ja -automaatika valiku printsiipe;
* tunneb ja oskab rakendada energiahalduse printsiipe ja juhtimismudeleid hoonetes ja elektri tarkvõrkudes
*tunneb valgustustehnika eripärasid, mõõtemeetodeid, normdokumente ning valgustuse juhtimissüsteeme
* oskab projekteerida lihtsamaid automaatikasüsteeme CAD tarkvaraga

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 256 academic hours
autonomous/other study: 368 academic hours

EAP:

24

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Argo Rosin EEV5020- Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut; Toomas Vinnal ATV0240- Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut; Vahur Maask EEV5060; Toivo Varjas EEV5070-Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

Contact:

Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee; Anton Rassõlkin, 6203202

Price:

1320 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 10 osalejat. Kandideerimistingimused:Motivatsioonikiri ja bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Location:

TalTech, Ehitajate tee 5

Location:

TalTech, Ehitajate tee 5

Price:

1320 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Volume:

contact study:
256 academic hours
autonomous/other study:
368 academic hours

EAP:

24

Contact:

Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee; Anton Rassõlkin, 6203202