Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda valdkondlik ülevaade ning põhiteadmised jätkusuutlikest rohelistest energiatehnoloogiatest – kaasaegsete tuule- päikese- ja vesinikutehnoloogiate tööpõhimõtetest, rakendamise võimalustest, elutsükli hindamisest, hetkeseisust ja tulevikutrendidest.

Target group:

Vähemalt bakalureusekraadi omavad huvilised, kes tegelevad taastuvenergiatehnoloogiatega või on huvitatud taastuvenergiatehnoloogiate rakendamisest. Vajalik on inglise keele oskus, kuna osad õppematerjalid on inglise keeles.

Prerequisites:

Nõutav bakalaureusekraad loodus-või tehnikateadustes. Toimub vestlus.

Topics:

EKM3200 Roheliste energiatehnoloogiate alused 6EAP/ sügissemester
EES5130 Tuule- ja päikeseenergeetika 6 EAP/ kevadsemester
EKM2600 Päikeseelektri süsteemid 6 EAP/ sügissemester

Study results:

Mikrokraadikava läbinu omab ülevaadet ja põhiteadmisi tuule-, päikese- ja vesinikuenergiatehnoloogiatest. Tunneb ja analüüsib kaasaegsete roheliste energiatehnoloogiate tööpõhimõtteid, elutsükli hindamise võimalusi, energiatehnoloogiate rakendamise võimalusi, valdkonna suundumusi.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 192 academic hours
autonomous/other study: 276 academic hours

EAP:

18

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Maarja Grossberg-Kuusk EKM3200; Ivo Palu EES5130; Taavi Raadik EKM2600

Contact:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Maarja Grossberg-Kuusk, 5281730, maarja.grossberg@taltech.ee

Price:

990 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse 30 õppurit. Kandideerimistingimuseks on bakalaureusekraad loodus-või tehnikateadustes. Toimub ka vestlus.

Location:

Ehitajate tee 5

Location:

Ehitajate tee 5

Price:

990 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt

Volume:

contact study:
192 academic hours
autonomous/other study:
276 academic hours

EAP:

18

Contact:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Maarja Grossberg-Kuusk, 5281730, maarja.grossberg@taltech.ee