Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda teoreetilised ja praktilised baasteadmised jooniste koostamiseks ja vormistamiseks projekteerimises ning arendada joonise lugemise oskust.
Anda spetsiifilised täiendteadmised tootearenduse ja detailide/toodete projekteerimise ja modelleerimise ning disainimise valdkonnas, lähtuvalt tööturu vajadustele, et omandada kompetentsi masinaehitustehnoloogia ja tootearenduse valdkonnas. Näidata disainiõppe tööriista võimalusi modelleerimisstsenaariumide uurimiseks ja disainis suundumuse leidmiseks, kui mõned parameetrid muutuvad.

Target group:

Kõik kõrgharidusega isikud, kes soovivad saada täiendavaid teadmisi jooniste koostamise ja lugemise osas masinaehituse, energeetika (ehk elektri- ja montaaži skeemid) tootearenduse ja CAD/CAM valdkonnas

Prerequisites:

Vajalik vähemalt keskharidus. Toimub sisseastumisvestlus ZOOMis või TEAMSis.

Topics:

RAE0960 Kujutav geomeetria 6EAP- sügissemester/sessioonõpe

EVR0110 AutoCADi praktilised rakendused 6EAP-sügissemester/sessioonõpe

EVR0210 Raalprojekteerimine 6EAP-kevadsemester/sessioonõpe

Study results:

a) Teab erinevate CAD/CAM tarkvarade kasutamist tootearenduse ja masinaehitustehnoloogia valdkonnas;
b) Oskab kasutada disainiõppe tööriista võimalusi modelleerimisstsenaariumide uurimiseks ja disainis suundumuse leidmiseks;
c) Saab teadmisi jooniste liikidest ja jooniste lugemise oskustest;
d) Oskab detaile mõõtmestada ja geomeetriliselt tolereerida ning koostada detaili/koostu tööjoonist; ning oskab sünteesida mehhanismi, kasutades erinevaid tarkvarapakette (sh SolidWorks, AutoCad);

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 84 academic hours
autonomous/other study: 384 academic hours

EAP:

18

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

RAE0960 - V. Shirokova

EVR0210 - V. Shirokova

EVR0110 - V. Kekšin

Contact:

Katrin Kruut, 3363933, katrin.kruut@taltech.ee; Veroonika Shirokova, 5276603, veroonika.shirokova@taltech.ee; avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee

Price:

990 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt.

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 15 osalejat. Nõutav vähemalt keskharidus. Toimub sisseastumisvestlus TEAMS-is.

Location:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Location:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Price:

990 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt.

Volume:

contact study:
84 academic hours
autonomous/other study:
384 academic hours

EAP:

18

Contact:

Katrin Kruut, 3363933, katrin.kruut@taltech.ee; Veroonika Shirokova, 5276603, veroonika.shirokova@taltech.ee; avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee