Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Kujundada vajalikud teadmised ja oskused keemilise analüüsi valdkonnas.

Target group:

Kõik, kes soovivad omandada või täiendada teadmisi ja oskusi keemiaanalüüsi valdkonnas

Prerequisites:

Nõutud on vähemalt keskharidus. Esitada motivatsioonikiri antonina.zguro@taltech.ee.

Topics:

RAK0300 Analüütiline keemia 6EAP-sügissemester
RAK0510 Kemikaaliohutus 6EAP- sügissemester
RAK0370I nstrumentaalanalüüs 6EAP- kevadsemester

Study results:

Mikrokraadikava läbinu:
* tunneb analüüsipraktikas kasutatavaid keemilisi, füüsikalis-keemilisi ja füüsikalisi analüüsimeetodeid;
* viib läbi analüüse, kasutades erinevaid laboriseadmeid;
* töötleb analüüsi tulemusi vastavalt metoodikas toodud juhendile
* tunneb kemikaalidega seotuid riske ja oskab töötada ohutult.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 164 academic hours
autonomous/other study: 304 academic hours

EAP:

18

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

RAK0300- Julia Rikkas

RAK0510- Kitty Teimann

RAK0370- Julia Rikkas

Contact:

Antonina Zguro, 53883032, antonina.zguro@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee

Price:

792 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt.

Registration deadline:

22.08.2022 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 6 osalejat. Esitada motivatsioonikiri emaili teel kavajuhile (antonina.zguro@taltech.ee).

Location:

Taltech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75

Location:

Taltech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75

Price:

792 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt.

Volume:

contact study:
164 academic hours
autonomous/other study:
304 academic hours

EAP:

18

Contact:

Antonina Zguro, 53883032, antonina.zguro@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee