Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Pakkuda efektiivset tööturu vajadustele vastavaid teadmiseid, et jõuda vajalike kompetentsideni tehnoloogiliste protsesside valdkonnas.

Target group:

Kõik soovijad, kellel on vähemalt keskharidus.

Prerequisites:

Haridusnõue vähemalt keskharidus.
Kandideerimise lisatingimus: motivatsioonikiri

Topics:

RAK0330 Gaaside ja vedelike voolamine/6 EAP/sügissemester (sessioonõpe)
RAK0340 Soojusleviprotsessid/6 EAP/kevadsemester (sessioonõpe)
RAK0460 Keemiaettevõtete seadmed/6 EAP/kevadsemester (sessioonõpe)

Study results:

Mikrokraadikava läbinud õppur:
• tunneb gaaside ja vedelike põhilisi füüsikalisi omadusi ning voolamise seaduspärasusi;
• tunneb soojuslevi põhiviise ja seaduspärasusi;
• oskab teostada lihtsamaid inseneriarvutusi mikrokraadikavaga määratletud valdkonnas
• tunneb mikrokraadikavaga määratletud seadmete ehitust ja tööpõhimõtet

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 192 academic hours
autonomous/other study: 276 academic hours

EAP:

18

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Julia Rikkas- Virumaa kolledž; Antonina Zguro - Virumaa kolledž.

Contact:

Antonina Zguro, +372 53883032, antonina.zguro@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee

Price:

792 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 8 osalejat. Kandidaat esitab motivatsioonikirja emaili teel mikrokraadikava juhi nimele antonina.zguro@taltech.ee

Location:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Location:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Price:

792 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Volume:

contact study:
192 academic hours
autonomous/other study:
276 academic hours

EAP:

18

Contact:

Antonina Zguro, +372 53883032, antonina.zguro@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee