Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Arendada analüütilist ja loogilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide ja ülesannete lahendamisel; anda põhiteadmised programmeerimisest.

Target group:

Kava on mõeldud kõikidele, keda huvitab programmeerimine ning kel ei ole eelteadmisi programmeerimises.

Prerequisites:

Vähemalt keskharidus

Topics:

RAR2770 Programmeerimise alused, maht 6 EAP/sügissemester, sessioonõpe
RAM0620 Programmeerimine, maht 6 EAP/kevadsemester, sessioonõpe

Study results:

Kava läbinud õppur tunneb programmeerimise põhimõtteid, meetodeid, vahendeid; oskab koostada struktuurprogramme jarakendada ülesannete lahendamise põhialgoritme.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 32 academic hours
autonomous/other study: 280 academic hours

EAP:

12

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Valeria Juštšenko (Programmeerimise alused), Natalja Ivleva (Programmeerimine)

Contact:

Žanna Gratšjova, +372 336 3930 , zanna.gratsjova@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee

Price:

660 €/participant

Price comment:

Hind kujuneb vastavalt avatud õppeteenustasude hinnakirjale.

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 6 osalejat. Kandideerimistingimused: keskharidus ja vestlus veebi teel.

Location:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Location:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Price:

660 €/participant

Price comment:

Hind kujuneb vastavalt avatud õppeteenustasude hinnakirjale.

Volume:

contact study:
32 academic hours
autonomous/other study:
280 academic hours

EAP:

12

Contact:

Žanna Gratšjova, +372 336 3930 , zanna.gratsjova@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee