Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda baasteadmised ringmajandusest, säästvast materjalitehnoloogiast ning materjalide ja keskkonnaga seotud temaatikatest.

Target group:

Huvilised erinevatest valdkondadest, kes soovivad omandada baasteadmisi ringmajanduse ja materjalitehnoloogia valdkonnas.

Prerequisites:

Vähemalt keskharidus ja motivatsioonikiri.

Topics:

EKX0020 Sissejuhatus ringmajandusse 3EAP/ sügissemester
EKX0030 Säästlik materjalitehnoloogia 6EAP/ kevadsemester
KAK0081 Materjalid ja keskkond 6EAP/ kevadsemester
KMX0060 Materjalitehnoloogia projekt 6EAP/ sügissemester

Study results:

Kirjeldab ringmajanduse põhimõisteid, põhimõtteid ja seotud seadusandlust. Kirjeldab materjaliteaduse ja -tehnoloogia põhimõisteid ja materjalide klassifikatsiooni ja omadusi. Väärtustab tööstuses ja igapäevaelus kasutatavaid materjale ja mõtestab jäätmete kasutuselevõtu olulisust kestlikus majandusarengus ning teeb ettepanekuid materjalitehnoloogia valdkonna jätkusuutlikumaks ümberkorraldamiseks. Omab põhiteadmisi keskkonnakaitsetehnoloogiast. Tunneb säästva arengu põhiprintsiipe ja suudab neid analüüsida. Suudab iseseisvalt ellu viia lihtsama materjalidega seotud (teoreetilise) arendusprojekti, leida ja analüüsida projekti teostamiseks vajalikku informatsiooni.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 224 academic hours
autonomous/other study: 322 academic hours

EAP:

21

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

EKX0020, EKX0030- Tiia Plamus

KAK0081- Marina Kritševskaja

KMX0060- Tiia Plamus

Contact:

Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee

Price:

1155 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt.

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 10 osalejat. Kandideerimistingimused: Keskharidus ja motivatsioonikiri.

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Price:

1155 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt.

Volume:

contact study:
224 academic hours
autonomous/other study:
322 academic hours

EAP:

21

Contact:

Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee