Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Kava eesmärgiks on:
- anda ülevaade ehituskonstruktsioonide projekteerimisel kasutatavast tarkvarast;
- õpetada lõplike elementide meetodi kasutamise põhimõtteid;
- õpetada teras- ja raudbetoonkonstruktsioonide modelleerimise põhimõtteid;
- anda oskused BIM tehnoloogia rakendamiseks ehitusprojektides, ülevaate selle kontseptsioonist, modelleerimise meetoditest ja tehnoloogia kasutatavatest vahenditest.

Target group:

Ehituse, arhitektuuri või projekteerimise valdkonnas töötavad inimesed.

Prerequisites:

Eelduseks on omandatud tehnika- või ehitusvaldkonna eriala või vastava töökogemuse olemasolu.
Osaleja oskab algtasemel kasutada programmi AutoDesk Revit Structure Suite.

Topics:

NTS1810 Raalprojekteerimine, 6 EAP/sügis 2023
NTS1880 Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM), 6 EAP/kevad 2024

Study results:

Kava läbinu:
- oskab kasutada lõplike elementide meetodit ehituskonstruktsioonide staatika arvutustes ja põhjendada lõpliku elemendi tüübi valikut;
- oskab kasutada staatika arvutustes programme Robot Millennium ja Staad Pro ja kontrollida saadud arvutustulemuste õigsust;
- teab ehituse informatsiooni modelleerimise süsteemi töötamise põhimõtteid ning oskab algtasemel kasutada programmi AutoDesk Revit Structure Suite;
- omab baasteadmisi BIM kontseptsioonist, tehnoloogiast, modelleerimise põhimõtetest ning oskab BIM-i vahendeid rakendada.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 128 academic hours
autonomous/other study: 184 academic hours

EAP:

12

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Ragnar Pabort (NTS1810), Pille-Riin Peet (NTS1880)

Contact:

Mihkel Kiviste, 620 4800, mihkel.kiviste@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee

Price:

660 €/participant

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 10 osalejat. Kandideerimistingimused: omandatud tehnika- või ehitusvaldkonna eriala või vastav töökogemus. Lisatingimus: vestlus.

Location:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž, Puiestee 78, TARTU

Location:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž, Puiestee 78, TARTU

Price:

660 €/participant

Volume:

contact study:
128 academic hours
autonomous/other study:
184 academic hours

EAP:

12

Contact:

Mihkel Kiviste, 620 4800, mihkel.kiviste@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee