Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Omandada praktilised oskused tüüpiliste tehnoloogiliste protsesside juhtimissüsteemide projekteerimisel.

Target group:

Kõik, kes soovivad saada süvendatud teadmisi ja praktilisi oskuseid protsesside automatiseerimisest.

Prerequisites:

Haridusnõue keskharidus, soovitav tehniline kõrg- või kutseharidus.
Kandideerimise lisatingimused : vestlus

Topics:

RAA0580 Automaatikavahendid - 6 EAP, sügissemester, sessioonõpe
RAA0520 Robottehnilised süsteemid - 6 EAP, sügissemester, sessioonõpe
RAA0550 Programmeeritavad kontrollerid - 6 EAP, kevadsemester, sessioonõpe

Study results:

Mikrokraadikava läbinud õppur:
• teab andurite, täiturite, releeregulaatorite ja kontrollerite tööpõhimõtteid, tunneb automaatikavahendite tingmärke ja programmeerimise printsiipe, protsessijuhtimisprogrammi ehitust ja iseloomustust;
• oskab lahti mõtestada lihtsamaid automaatikaseadmete struktuurskeeme; valdab erialaseid termineid;
• oskab koostada tüüpiliste tehnoloogiliste protsesside parameetrite juhtimisskeeme;
• omab ettekujutust automatiseeritud juhtimise põhimõtetest ning tunneb juhtimissüsteemi elemente ja komponente;
• mõistab juhtimisprogrammi ja operaatoriliidese (HMI) abil protsessi visualiseerimise vahelisi seoseid;
• oskab koostada, eristada ja kirjeldada elektrialaseid põhimõttelisi, montaaži- ja operatiivjooniseid ning skeeme; tunneb elektrialaste jooniste elemente;
• oskab programmeerida tööstusroboteid, tunneb virtuaalse robotitehnika tarkvarapakette;
• oskab probleeme meeskonnatööna lahendada.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 48 academic hours
autonomous/other study: 420 academic hours

EAP:

18

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

RAA0580 Sergei Pavlov, Sergei Ponomar

RAA0520 Sergei Pavlov

RAA0550 Sergei Ponomar

Contact:

Sergei Pavlov, sergei.pavlov@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee

Price:

990 €/participant

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Kandideerimistingimused: Vähemalt keskharidus, vestlus. Soovitav tehniline kõrg-või kutseharidus.

Location:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Location:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Price:

990 €/participant

Volume:

contact study:
48 academic hours
autonomous/other study:
420 academic hours

EAP:

18

Contact:

Sergei Pavlov, sergei.pavlov@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee