Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Pakkuda akadeemilist eesti ja erialast inglise keele koolitust keelealaste teadmiste ja oskuste omandamiseks/uuendamiseks/täiendamiseks, sest mitme keele omandamine on kasulik nii Eesti tööturul kui ka rahvusvahelise töökogemuse võimalust arvesse võttes.
Parandada akadeemilise eesti ja erialase inglise keele oskust erinevate osaoskuste (lugemine, kirjutamine, rääkimine, kuulamine) ning sõnavara arendamise kaudu tasemel B2/C1, mis võimaldab selgitada erialaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult ning osaleda erialaga seotud aruteludes.

Target group:

Ettevõtetes töötavad spetsialistid, kellel on vaja uuendada või täiendada oma eesti ja inglise keele alaseid teadmisi. Koolitus- ja kõrgharidussüsteemis töötavad inimesed, kes vajavad igapäevase töö sujuvaks korraldamiseks väga head akadeemilise inglise keele oskust. Sihtrühmaks on ka töötud, kelle eesti keele tase on vähemalt B2 ja inglise keele tase vähemalt B1.

Prerequisites:

Vähemalt keskharidus, inglise keele taseme täpsustamiseks toimub online test. Toimub vestlus kohapeal (Kohtla-Järve, Järveküla tee 75, ruum 32)

Topics:

RAH1360 Akadeemiline inglise keel, 3 EAP/sügissemester (statsionaar- või sessioonõpe)
RAH1200 Erialane eneseväljendus inglise keeles, 6 EAP/kevadsemester (statsionaar- või sessioonõpe)
RAH0870 Eesti ametikeel, 4EAP/kevad (statsionaar- või sessioonõpe)

Study results:

Kava läbinu:
1) analüüsib leitud usaldusväärset infot, hindab seda kriitiliselt ning oskab luua loogilise ülesehitusega vormikohast akadeemilist kirjalikku teksti;
2) on teadlik akadeemilisele sõnavarale iseloomulikest tunnustest;
3) tunneb põhilisi lugemisstrateegiaid ja oskab neid rakendada erinevat tüüpi akadeemiliste tekstide mõistmisel;
4) oskab ette valmistada ja teha ettekandeid aktuaalsetel teemadel, analüüsida ettekandeid ja anda tagasisidet kaaslase ettekandele;
6) suudab aru saada erialastest tekstidest ja suulisest kõnest ning oskab neid refereerida nii suuliselt kui kirjalikult;
7) oskab kasutada erialasõnastikke, teab erialaterminoloogia selgitamise võtteid ning on omandanud vähemalt 100 erialast terminit.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 72 academic hours
autonomous/other study: 266 academic hours

EAP:

13

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Elo Raketski (RAH1360 ja RAH1200), Ingrid Prees (RAH0870)

Contact:

Katrin Kruut, +3723363933, katrin.kruut@taltech.ee

Price:

715 €/participant

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Location:

Taltech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75

Location:

Taltech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75

Price:

715 €/participant

Volume:

contact study:
72 academic hours
autonomous/other study:
266 academic hours

EAP:

13

Contact:

Katrin Kruut, +3723363933, katrin.kruut@taltech.ee