Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Mikrokraadikava eesmärgiks on anda pädevused toidu ja toitumise valdkonnas. Kava lõpetamine võimaldab töötada ametites, kus vajatakse valdkonna alusteadmisi või eelneva bakalaureusekraadi/rakenduskõrghariduse olemasolul jätkata õpinguid Toidutehnoloogia ja -arenduse magistriõppes.

Target group:

Vähemalt keskharidusega täiskasvanud, kes soovivad täiendada teadmisi toidu ja toitumise vallas.

Prerequisites:

Keskharidus
Vestlus

Topics:

YKI0022 - Labori töövõtted/3 EAP/sügissemester
YKL0063 - Biokeemia/9 EAP/kevadsemester
KTO0290 - Mikrobioloogia/6 EAP/sügissemester
KTO0360 - Toidukeemia/6 EAP/sügissemester (eelduseks Biokeemia YKL0063)
KTO0310 - Toitumisõpetus/6 EAP/kevadsemester
LKT0210 - Toiduhügieen/3 EAP/kevadsemester (eelduseks Mikrobioloogia KTO0290)

Study results:

• omab süsteemseid teadmisi mikrobioloogias, bio- ja toidukeemias, toitumises ning toiduhügieenis, et jätkata õpinguid lähedasel erialal või töötada ametites, kus vajatakse valdkonna alusteadmisi;
• omab süsteemset arusaama eriala põhimõistetest, -probleemidest ning arengusuundadest;
• tunneb ja oskab kasutada kaasaegseid bio- ja toidutehnoloogia seadmeid ja meetodeid;
• sooritab kõik õppekava ained positiivselt.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 352 academic hours
autonomous/other study: 506 academic hours

EAP:

33

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Ly Villo (YKL0063) - Keemia ja biotehnoloogia instituut; Pirjo Spuul (KTO0290) - Keemia ja biotehnoloogia; Tiina Lõugas (KTO0360) Keemia ja biotehnoloogia instituut; Viia Lepane, Kaie Laane(YKI0022) -Keemia osakond, Tagli Pitsi KTO0310, Kristel Vene LKT0210

Contact:

Avatud õppe keskus, 620 3600, avatudope@taltech.ee; kavajuht Katrin Laos

Price:

1815 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 5 osalejat. Kandideerimistingimused keskharidus, vestlus (23.august kell 10:00) TEAMSES.

Location:

Ehitajate tee 5, Tallinn

Location:

Ehitajate tee 5, Tallinn

Price:

1815 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Volume:

contact study:
352 academic hours
autonomous/other study:
506 academic hours

EAP:

33

Contact:

Avatud õppe keskus, 620 3600, avatudope@taltech.ee; kavajuht Katrin Laos