Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Mikrokraadikava läbimine võimaldab:
- Omandada teadmisi oskusi teenusedisainist nii juhtimis- kui ka operatiivtasandil;
- Kasvatada kompetentse teenuseinnovatsiooni valdkonnas juhtimisotsuste tegemiseks;
- Omandada teadmisi elamusteenustest ja elamusturundusest, mis toetavad innovaatiliste lahenduste turule toomist.

Target group:

Tipp- ja keskastme juhid, kelle vastutusalasse kuulub toodete või teenuste arendamine ja/või teenusorganisatsiooni juhtimine.

Prerequisites:

Nõutav on vähemalt bakalaureusekraad. Esitada tuleb motivatsioonikiri ja toimub vestlus veebis, eelnevalt kokkulepitud ajal.Kava on mõeldud tipp- ja keskastme juhtidele, kellel on oma töökogemuses kokkupuude toodete või teenuste arendamisega või selle juhtimisega.

Topics:

MMM5520 Strateegiline teenusedisain 6EAP/ sügissemester
MMM5530 Kvalitatiivsed uurimismeetodid 6EAP/ sügissemester
MMM5340 Elamusturundus ja teenusedisain 6EAP/kevadsemester
MMM5470 Teenusedisain 6EAP/ kevadsemester
MMM5510 Prototüüpimine teenusedisainis 6 EAP/ kevadsemester

Study results:

Mikrokraadikava läbinu
* tunneb kaasaegseid kliendikeskse teenusmajanduse ja elamusmajanduse paradigmasid;
* mõistab kliendikeskse innovatsiooni ja ärimudeli innovatsiooni teoreetilisi kontseptsioone;
* oskab rakendada peamisi teenusedisaini tööpõhimõtteid juhtimisotsuste vastuvõtmiseks;
* on kompetentne osalema teenusedisaini projektides, neid juhtima ja/või olema teadlik teenusedisaini tellija.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 320 academic hours
autonomous/other study: 460 academic hours

EAP:

30

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

MMM5520 Jana Kukk

MMM5530

MMM5340 Anu Leppiman

MMM5470 Jana Kukk

MMM5510 Laura Kullerkupp

Contact:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Jana Kukk, 51965073, jana.kukk@taltech.ee

Price:

2100 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 10 osalejat. Kandideerimistingimused: Vähemalt bakalaureusekraad. Esitada motivatsioonikiri ja toimub vestlus 13-19.august 2024 veebis.

Location:

Akadeemia tee 3

Location:

Akadeemia tee 3

Price:

2100 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Volume:

contact study:
320 academic hours
autonomous/other study:
460 academic hours

EAP:

30

Contact:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Jana Kukk, 51965073, jana.kukk@taltech.ee