Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Luua huvilistele võimalus logistika valdkonna paindlikuks täiendõppeks, mida saab kasutada nii elukestva õppe ja karjääri toetusena eraldiseisvalt kui ka edasiselt ülikooli kraadiõppe (näiteks TalTech ärinduse bakalaureuseõppe) osana.

Target group:

Peamine sihtrühm on logistika valdkonnas (või seonduvatel positsioonidel) töötavad huvilised, kelle jaoks mikrokraadi töömaht on integreeritav tööeluga. Et mikrokraadi saab läbida suures osas distantsilt, siis pigem asub eeldatav sihtrühm väljaspool Tallinna.

Prerequisites:

Keskharidus
Enamus kohtumisi ja seminare viiakse läbi zoomis.

Topics:

MMK3010 Ärilogistika ja varude juhtimine, 6 EAP/kevad- Tunniplaanilised Zoom seminarid (12 nädalat, 90 min). Loengud salvestatud.
MMK3020 Ostujuhtimine, 6 EAP/kevad- Tunniplaanilised Zoom seminarid (10 nädalat, 135 min). Loengud salvestatud.
MEL0030 Logistika tehnoloogiad, 6 EAP/sügis- kalendrilisi kohtumisi ei toimu. Aine on MOOC

Study results:

Mikrokraadi läbinud õppur:
- selgitab ärilogistika ja ostu põhitermineid ja kontseptsioone ning analüüsib seoseid nende kontseptsioonide, ettevõtte logistika toimimise ja teiste ärifunktsioonide vahel;
- tunneb transpordi- ja laologistika tehnoloogiate võimekust ja nõudeid ning transpordi infosüsteemide funktsionaalsust;
- analüüsib ettevõtte tarneahelate logistilist võimekust ja varude juhtimist ning vastavaid kitsaskohti ja parendusvõimalusi;
- oskab kavandada ostutegevust ja selle juhtimist ning analüüsib ostutegevuse soorituse mõju ettevõtte äritulemustele ning seoseid ettevõtte strateegiaga.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 114 academic hours
autonomous/other study: 354 academic hours

EAP:

18

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Tarvo Niine (MMK3010)

Liina Maasik (MMK3020)

Jüri Lavrentjev (MEL0030)

Contact:

Tarvo Niine, 5563 6596, tarvo.niine@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee

Price:

1260 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine/õppeainete ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Location:

Akadeemia tee 3

Location:

Akadeemia tee 3

Price:

1260 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine/õppeainete ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Volume:

contact study:
114 academic hours
autonomous/other study:
354 academic hours

EAP:

18

Contact:

Tarvo Niine, 5563 6596, tarvo.niine@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee