Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Kujundada teadlik ja oskuslik äriühingu omanikkonna ning ühiskonna liige. Selleks mõtestatakse lahti äriühingute valitsemise ja üldjuhtimise olemus ning selgitatakse välja organisatsiooni põhielemendid ja nende seosed seatud eesmärgi (purpose) täitmisel.

Target group:

Äriühingute omanikud

Prerequisites:

Nõudeks on kõrgharidus

Topics:

MMO5631 Juhtimise alused 6 EAP Mike Wahl Kevadsemester / sessioonõpe
MMO5440 Äriühingute valitsemine ja ärieetika 6 EAP Mike Wahl Sügissemester / sessioonõpe

Study results:

Kava läbinu:
*Teab, tunneb ja saab aru üldjuhtimise olemusest, mõistab äriühingute juriidilist regulatsiooni ja praktilist toimimist.
*Oskab koostada äriühingu omanikkonna strateegiat.
*Mõistab väärtuste olulisust ja nende mõju strateegia elluviimist soodustava kultuuri kujundamisel.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 72 academic hours
autonomous/other study: 240 academic hours

EAP:

12

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Mike Wahl MMO5440 Äriühingute valitsemine ja ärieetika 6EAP Sügissemester/ sessioonõpe

Mike Wahl MMO5631 Juhtimise alused 6EAP Kevadsemester / sessioonõpe

Contact:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Marit Oja, 620 3950, marit.oja@taltech.ee

Price:

840 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Kavale võetakse vastu 25 osalejat. Grupp avatakse vähemalt 6 osalejaga. Nõutav on kõrgharidus ja kandideerimiseks palume esitada motivatsioonikiri.

Location:

Akadeemia tee 3

Location:

Akadeemia tee 3

Price:

840 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Volume:

contact study:
72 academic hours
autonomous/other study:
240 academic hours

EAP:

12

Contact:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Marit Oja, 620 3950, marit.oja@taltech.ee