Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Kavas on kombineeritud avaliku halduse põhialuste kursus ja värskelt koos Euroopa tippülikoolidega välja töötatud andmepõhise valitsemise kursus. Eesmärgiks on anda baasteadmised riigi toimimise alustest ja seejärel tutvustada andmete loomise, haldamise ja kasutamise võimalusi avalikus sektoris. Läbi teooria ja praktiliste harjutuste õpitakse tundma andmeid kui riigivalitsemise sisendeid ja väljundeid. Kursus annab üliõpilastele nii teoreetilised, analüütilised kui ka praktilised teadmised, kuidas rakendada andmeid poliitikakujundamises, võimu teostamises ja avaliku sektori juhtimises.

Target group:

Avaliku sektori töötajad. Ettevõtjad ja kolmanda sektori esindajad, kes teevad avaliku sektoriga koostööd.

Prerequisites:

Bakalaureusekraad ning oskus lugeda ja mõista inglisekeelset teaduskirjandust
Kandideerimisel palun esitatda motivatsioonikiri ja CV.

Topics:

MNR5360 Avalik haldus ja poliitikate kujundmaine, 6 EAP/sügis
MNE5250 Andmed ja valitsemine, 6 EAP/kevad

Study results:

Kava läbinu:
- tunneb riigivalitsemise ja avaliku halduse põhialuseid, avaliku halduse eesmärke ja toimimise piire;
- mõistab avaliku ja erasektori tegutsemiskeskkonna erinevusi;
- teab poliitikakujundamise protsessi peamiseid etappe, neis osalevaid pooli ning nende rolle;
- kirjeldab ja mõistab peamiseid andmevaldkonna termineid;
- mõistab avaliku sektori peamisi väljakutseid andmete loomisel, haldamisel ja kasutamisel;
- rakendab kaasaegseid andmetehnoloogiaid teadlikult ja vastutustundlikult;
- eristab riigi kui andmete looja ja kasutaja rolli.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 216 academic hours
autonomous/other study: 96 academic hours

EAP:

12

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Leno Saarniit (MNR5360) -klassiruum+veeb

Veiko Lember (MNE5250)-klassiruum+veeb

Contact:

Külli Taro, 6202661, kylli.taro@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee

Price:

840 €/participant

Price comment:

Hind kujuneb vastavalt TalTech avatud õppe teenustasude hinnakirjale.

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Timetable:

02.09.2024


17:15 - 20:15

Avalik haldus ja poliitikate kujundamine, loeng+seminar
Lector: Leo Saarniit


03.09.2024


17:15 - 20:15

loeng+seminar
Lector: Leo Saarniit


04.09.2024


17:15 - 20:15

loeng +seminar


05.09.2024


17:15 - 20:15

loeng+seminar


10.09.2024


17:15 - 20:15

loeng+seminar


12.09.2024


17:15 - 20:15

loeng+seminar


13.09.2024


17:15 - 20:15

loeng+seminar


17.09.2024


17:15 - 20:15

loeng+seminar


19.09.2024


17:15 - 20:15

loeng+seminar


20.09.2024


17:15 - 20:15

loeng+seminar


04.10.2024


17:15 - 20:15

loeng+seminar


18.10.2024


17:15 - 20:15

EKSAM


Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Price:

840 €/participant

Price comment:

Hind kujuneb vastavalt TalTech avatud õppe teenustasude hinnakirjale.

Volume:

contact study:
216 academic hours
autonomous/other study:
96 academic hours

EAP:

12

Contact:

Külli Taro, 6202661, kylli.taro@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee