Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda sõltumata tegevusvaldkonnast või omandatud hariduse spetsifiikast süsteemne teadmine nüüdisaegses ettevõtluses vajalikest kompetentsidest ning võimekus ettevõtlusega alustamiseks.

Target group:

Töövõtjad-spetsialistid, mittemajanduserialade (kutseõppe) õppurid või lõpetanud

Prerequisites:

Vähemalt keskharidus ja motivatsioonikiri

Topics:

TMJ3300 Ettevõtlus ja äri planeerimine 6EAP/sügissemestri sessioonõpe
MMA5170 Majandusarvestus personalijuhtidele 6EAP/sügissemestri sessioonõpe
TAF0055 Maksundus 3EAP/sügissemester või MMA3020 Maksunud 6EAP/sügissemester (2 pool)päevaõpe
TMM2420 Turunduse juhtimine 6EAP/kevadsemester/ päevaõpe
MMJ5250 Ettevõtte loomine 6EAP/kevadsemester/ päevaõpe

Study results:

Ettevõtlusprotsessis erinevate valdkondlike pädevuste süntees:
- Enesejuhtimine loovus ja kommunikatsioon
- Teadmised ettevõtlusprotsessist, -keskkonnast ja finantsarvestusest
- Teadmised müügist ja turundusest, turu-uuringute läbiviimine; turundus- ja müügitoe rakendamine
- Aruandlus ja seadusandlus ettevõtluses

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 288 academic hours
autonomous/other study: 414 academic hours

EAP:

27

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

TMJ3300 Juhan Teder, sessioonõpe

MMA5170 Paavo Siimann, sessioonõpe

TAF0055 Kaidi Kallaste, päevaõpe

TMM2420 Rene Arvola, päevaõpe

MMJ5250 Martin Toding, päevaõpe

Contact:

Sirje Ustav, +372 5087488, sirje.ustav@taltech.ee; Avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee

Price:

1890 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 20 osalejat. Kandideerimistingimused: vajalik vähemalt keskharidus. palume esitada motivatsioonikiri.

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3

Price:

1890 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Volume:

contact study:
288 academic hours
autonomous/other study:
414 academic hours

EAP:

27

Contact:

Sirje Ustav, +372 5087488, sirje.ustav@taltech.ee; Avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee