Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Mikrokraadi kava eesmärgiks on anda osalejatele arusaamine ja arendada kriitilist lähenemist värbamis- ja valikumeetoditele ja -protsessidele ning anda oskused kuidas tulemuslikult töötajaid otsida ja teha valikuid õigete inimeste värbamiseks vakantsetele ametikohtadele.

Target group:

Personali spetsialistid ja juhid, kelle tööülesannete hulka kuulub inimeste värbamine ja valik.

Prerequisites:

Nõutav bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Oskus lugeda ja mõista inglisekeelset teaduskirjandust.

Topics:

MMP5610 - Tööturuprotsessid ja poliitika/6 EAP/sügissemester
MMP5630 - Personali valik ja hindamine/6EAP/sügissemester
MMP5650 - Tööpsühholoogia/6EAP/kevadsemester

Study results:

Mikrokraadi kava läbinu:
• oskab hinnata tööturu situatsiooni ja sellest tulenevaid võimalusi sobivate kandidaatide leidmiseks;
• oskab teha tööanalüüsi ja selle pinnalt koostada vakantse töökoha täitmiseks sobivat töö- ja isikukirjeldust;
• oskab luua ametikoha täitmiseks sobivat värbamisprotsessi ja valida sobivaid värbamismeetodeid;
• teab värbamisele esitatavaid eetilisi nõudmisi, oskab nendega arvestada värbamisprotsessi kujundades ja on valmis neid järgima

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 96 academic hours
autonomous/other study: 372 academic hours

EAP:

18

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Liina Randmann (MMP5650, MMP5630 ärikorralduse instituut); Velli Parts (MMP5610 ärikorralduse instituut)

Contact:

Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee

Price:

1260 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 15 osalejat. Kandideerimistingimused: Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Vajalik oskus lugeda inglisekeelset teaduskirjandust.

Location:

Akadeemia tee 3

Location:

Akadeemia tee 3

Price:

1260 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Volume:

contact study:
96 academic hours
autonomous/other study:
372 academic hours

EAP:

18

Contact:

Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee