Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste tutvustada äriandmete modelleerimise ja visualiseerimise tarkvara Power BI, et võimaldada osalejatel luua oma andmetest dünaamiline töölaud äriandmete esitlemiseks ja analüüsiks.

Target group:

Koolituse sihtgrupp on täiskasvanud, kes oma töös võivad vajada kaasaegseid vahendeid ja oskusi andmete analüüsiks ja interaktiivsete aruannete loomiseks.

Prerequisites:

* Soovitatav on tunda Excelis andmetega töötamise põhitõdesid.
* Kursusel vajate tasuta Microsoft Power BI teenuse kasutajaks registreerumiseks töökoha e-posti aadressi (ei sobi @gmail.com, @hotmail.com, @outlook.com jms aadressid).
* Kursusel vajate arvutisse Microsoft Power BI Desktop rakendust, mis on tasuta alla laetav Microsofti veebilehelt. NB! Nimetatud tarkvara vajab töötamiseks Windows operatsioonisüsteemiga arvutit.

Topics:

- Power BI kasutajaks registreerumine
- Andmete laadimine Power BI keskkonda
- Power Query päringuredaktor, põhilised teisendused päringuredaktoris
- Erinevate andmeühenduste loomine (Excel, veeb, kaustad, SQL jm)
- Andmete koondamise erinevad võimalused
- Andmemudeli disain, relatsioonide loomine ja haldamine
- Tabelid ja maatriksid, andmete agregeerimine
- Graafikud ja visualiseeringud, analüütilised omadused
- Georuumiliste andmete visualiseerimine
- Kuupäevadega töötamine
- Andmete filtreerimine viilutajatega ja visuaalsete filtritega
- Trendi analüüs, andmete dekompositsioon
- Sissejuhatus arvutatud veergudesse DAX valemite abil
- Kuupäevafunktsioonid, kuupäevatabeli loomine ja kasutamine
- Aegintelligentsete arvutuste kasutamine
- Kohandatud visuaalide kasutamine
- Aruannete avaldamine Power BI teenuskeskkonnas, erinevad võimalused
- Rakenduse tööruumid, aruande avaldamine rakendusena, rakenduse värskendamine
- Interaktiivsete armatuurlaudade loomine, visuaalide kinnitamine armatuurlauale
- Mobiilipaigutuse loomine Power BI teenuses
- Tehisintellekti (AI) vahendite kasutamine Power BI-s
- Power BI lahenduse optimeerimise tööriistad

Study results:

Koolituse tulemusena oskab osaleja:
- importida ja luua seoseid erinevatest allikatest pärinevate andmete vahel;
- koostada interaktiivseid aruandeid ja armatuurlaudu Power BI tarkvara abil;
- avaldada aruandeid internetis Power BI teenuskeskkonnas;
- kasutada teemasid ja kohandatud visualiseerimisi;
- kasutada mõõdikute loomiseks DAX-avaldisi;
- kasutada Power BI tarkvara, et luua dünaamiline ja tõhus ärilahendus.

Language:

Estonian

Volume:

autonomous/other study: 78 academic hours

EAP:

3

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Silver Toompalu, MSc

Contact:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee

Price:

300 € + VAT/participant

Registration deadline:

24.09.2024 23:59

Comment:

Koolitus on TÄIELIKULT veebipõhine, kontakttunde ei toimu. Koolitus toimub TalTech Moodle keskkonnas https://moodle.taltech.ee/ Vahetult enne kursuse algust jagatakse infot, kuidas TalTech Moodle'isse pääseda ja õige kursus leida.

Location:

https://moodle.taltech.ee/

Location:

https://moodle.taltech.ee/

Price:

300 € + VAT/participant

Volume:

academic hoursautonomous/other study:
/78 academic hours

EAP:

3

Contact:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee